MENY

Kort om Digni

Digni ble etablert i 1983 som Norsk Misjonsråds Bistandsnemnd. I 2011 ble navnet endret til Digni, som kommer av det latinske Dignitas og betyr verdighet. De norske kirkene og misjonsorganisasjonene har imidlertid en enda lenger tradisjon for internasjonal solidaritet. Allerede før 1850 ble de første norske misjonsorganisasjonene etablert. Et kristent engasjement for hele mennesket har vært en svært viktig del av misjonsarbeidet. Da statlig norsk bistand ble innledet omkring 100 år senere, ble norske misjonsorganisasjoner viktige samarbeidspartnere.

Dette er Dignis styre
Dignis styre består av:

  • Stephanie Dietrich, leder (2019-2022)
  • Magnus Aanestad (2019-2022)
  • Marianne Næs Norheim (2020-23)
  • Aud-Karin Hovi (2020-23)
  • Sigurd Haus (2021-2024)
  • Kjell Engen (2021-2024)
  • Hanna Sofie Johansen, ansatt valgt (2021-2024)
  • Varamedlem 1: Risten Turi Aleksandersen (2021-2022)
  • Varamedlem 2: Einar Tjelle (2021-2022)

Digni ønsker sammen med sine medlemmer å vekke engasjement mot urettferdighet og ødeleggende makt. Vi arbeider for at sårbare og marginaliserte mennesker skal få styrket sine rettigheter, og bli gitt mulighet for å utvikle sine ressurser. Arbeidet Digni støtter er kjennetegnet av langsiktige partnerskap, lokalt initiativ og globalt samarbeid. Arbeidet preges av idealisme, nestekjærlighet, profesjonalitet og kvalitet.  Siden både fattigdom og miljø først og fremst er politiske utfordringer, jobber Digni strategisk med å utfordre makt og myndigheter.

Dignis visjon er «I samspill med medlemmene arbeider Digni for en rettferdig verden der Guds skaperverk ivaretas, alle mennesker opplever verdighet og ingen lider på grunn av fattigdom.».

Vi arbeider for at sårbare og marginaliserte mennesker skal få styrket sine rettigheter, og bli gitt mulighet for å utvikle sine ressurser.

Digni er den eneste norske bistandsorganisasjonen som er ISO-sertifisert. ISO 9001 er den vanligste og internasjonalt mest anerkjente standarden som stiller krav til hvordan en organisasjon sikrer at produktene eller tjenestene holder en stabil kvalitet over tid.