MENY

Hva vi oppnår

Med støtte fra Digni bidrar våre 20 medlemsorganisasjoner til at anslagsvis 10 millioner mennesker får en bedre hverdag. Arbeidet Digni støtter blir startet og driftet av lokale krefter i rundt 35 utviklingsland.


 

Resultatrapport

Hvert år i august lanserer Digni en ny resultatrapport. Rapporten sendes til Norad, og er en viktig oppsummering av alt arbeidet medlemmene i Digni gjør.

digni-annual-report-2015-with-attachment-reduced-size_page_01
ANNUAL REPORT 2013 (2)-page-001
rapport 2007-2012 cover

Tall og fakta

2,2 millioner mennesker

får hjelp gjennom de mange utdanningsprosjektene Digni støtter.

Nesten 35.000 studenter

fikk støtte gjennom Digni-prosjekter i 2013.

300.000 mennesker

er engasjert Dignis 20 medlemsorganisasjoner i Norge. Mer enn 7.000 mennesker er ansatt i organisasjonene.

5,4 milliarder kroner

var den totale omsetningen til Dignis medlemsorganisasjoner i 2014. Organisasjonene mottok gaver på mer enn 1,5 milliarder kroner.

8 av 10 utsendinger fra Norge

er lønnet uten støtte fra Digni. Organisasjonene betaler om lag 54 prosent av utviklingsarbeidet fra deres egne, innsamlede midler.

Digni anslår at mer enn 10 millioner mennesker årlig blir berørt av arbeid vi støtter.