MENY

Hva vi gjør

Digni er en paraplyorganisasjon som årlig får 186 millioner kroner i støtte fra Norad. Pengene fordeles til over 100 utviklingsprosjekter i regi av medlemmene. Digni sjekker at pengene kommer frem og sikrer at prosjektene gir gode resultater.

Velger gode prosjekter

En av Dignis viktigste oppgaver er å fordele penger til våre 20 medlemsorganisasjoner. Hvert år må Dignis medlemmer søke om støtte til prosjektene de vil drifte det kommende året. Når Digni får inn alle søknadene, sender vi en samlet søknad med de godkjente prosjektene til Norad. Når Utenriksdepartementet og Norad får sine bevilgninger, får Digni i neste rekke beskjed om hvor mye vi får. Vi beslutter hvilke prosjekter som skal støttes, og betaler deretter ut til de ulike organisasjonene. Organisasjonene får støtte basert på hvor mye de har fått tidligere og kvaliteten på prosjektene.

Kvalitetssikrer prosjektene

Gjennom hele året jobber vi for å sikre at prosjektene holder nødvendig kvalitet. Vi holder en tett dialog med våre medlemmer, og snakker ofte sammen om ting som kan gjøres for at prosjektene kan bli bedre. Vi passer også på at prosjektene følger våre policyer og retningslinjer, og at ingen penger forsvinner på veien til prosjektet. Vi går også nøye gjennom alle regnskapstall for å se at tallene stemmer overens med virkeligheten. Noen ganger besøker vi også prosjekter for å lære mer om metodene og arbeidsmåtene som brukes lokalt.

Rapporterer til Norad

Digni er medlemmenes kanal til Norad. Hver vår får vi inn rapporter fra alle prosjektene. Disse samler vi til en årsrapport som sendes inn til Norad. Der forteller vi hva pengene har blitt brukt til, og hva som er de viktigste endringene som har skjedd. Digni har i perioden 2018 til 2023 en rammeavtale med Norad på 186 millioner kroner i året, eller nærmere 990 millioner kroner totalt i perioden.

Styrker sivilsamfunnet i sør

Digni bidrar til å styrke sivilsamfunn i utviklingsland, ved å støtte lokale partnere i rundt 35 land. Gjennom en rekke årlige organisasjonsgjennomganger gir vi råd og tips til organisasjoner om hvordan de bedre kan bruke sine ressurser. I tillegg samler vi annet hvert år representanter fra Digni, våre medlemsorganisasjoner og ansatte hos partnere til regionale nettverksmøter. Her utveksler vi erfaringer og deler nyttig kunnskap fra de ulike prosjektene.

Kommuniserer

Digni sitter på en stor kompetanse som vi ønsker å dele med andre. Derfor jobber vi målrettet for å være synlige i det norske medielandskapet. Samtidig jobber vi strategisk opp mot sentrale beslutningstakere, for å sikre gode vilkår for våre medlemmer.