MENY

Hva vi gjør

Digni er en paraplyorganisasjon som årlig får 160 millioner kroner i støtte fra Norad. Pengene fordeles til over 100 utviklingsprosjekter i regi av medlemmene. Digni sjekker at pengene kommer frem og sikrer at prosjektene gir gode resultater.

Bestemmer hvilke prosjekter som får støtte

En av Dignis viktigste oppgaver er å fordele penger til våre 20 medlemsorganisasjoner. Hvert år må Dignis medlemmer søke om støtte til prosjektene de vil drifte det kommende året. Når Digni får inn alle søknadene sender vi en samlet søknad med de godkjente prosjektene til Norad. Når Utenriksdepartementet og Norad får sine bevilgninger, får Digni i neste rekke beskjed om hvor mye vi får. Vi beslutter hvilke prosjekter vi vil støtte, og betaler ut støtte til de ulike organisasjonene. Organisasjonene får støtte basert på en bestemt fordelingsnøkkel, hvor mye de har fått tidligere, og kvaliteten på prosjektene. Det er de som følger opp den daglige kontakten med lokale partnere som gjennomfører arbeid i rundt 35 utviklingsland.

Kvalitetssikrer prosjektene

Gjennom hele året jobber vi for å sikre at prosjektene holder nødvendig kvalitet. Vi holder en tett dialog med våre medlemmer, og snakker ofte sammen om ting som kan gjøres for at prosjektene kan bli bedre. Vi passer også på at prosjektene følger våre policyer og retningslinjer, og at ingen penger forsvinner på veien til prosjektet. Vi går også nøye gjennom alle regnskapstall for å se at tallene stemmer overens med virkeligheten. Noen ganger besøker vi også prosjekter for å lære mer om metodene og arbeidsmåtene som brukes lokalt.

Et bindeledd til Norad

Digni er medlemmenes kanal til Norad. Hver høst får vi inn rapporter fra prosjekter, og leverer en samlet rapport til Norad. Der forteller vi hva pengene har blitt brukt til, og hva som er de viktigste endringene som har skjedd. Digni har i perioden 2013 til 2017 en rammeavtale med Norad på 160 millioner kroner i året, eller om lag 800 millioner kroner totalt i perioden.

Styrker organisasjoner og bygger nettverk

Digni bidrar til å styrke sivilsamfunn i utviklingsland, ved å støtte lokale partnere i rundt 35 land. Gjennom en rekke årlige organisasjonsgjennomganger gir vi råd og tips til organisasjoner om hvordan de bedre kan bruke sine ressurser. I tillegg samler vi annet hvert år representanter fra Digni, våre medlemsorganisasjoner og ansatte hos partnere til regionale nettverksmøter. Her utveksler vi erfaringer og deler nyttig kunnskap fra de ulike prosjektene.

Kommuniserer

Digni sitter på en stor kompetanse som vi ønsker å dele med andre. Derfor jobber vi målrettet for å være synlige i det norske medielandskapet. Samtidig jobber vi strategisk opp mot sentrale beslutningstakere, for å sikre gode vilkår for våre medlemmer.