MENY

Om oss

En paraplyorganisasjon

Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn.

Verdi- og trosbasert

Alle Dignis medlemsorganisasjoner har et kristent verdigrunnlag. Dette gjennomsyrer Dignis måte å tenke og jobbe på. Skaperverket skal forvaltes med omsorg, og alle mennesker er like verdifulle og skal møtes med respekt.

Lokalt forankret

I utviklingsland i sør har Dignis medlemmer et omfattende nettverk av partnerorganisasjoner og ildsjeler. Gjennom medlemsorganisasjonene er det i Norge opp mot 300.000 engasjerte og frivillige medarbeidere. Dette sikrer kulturell innsikt, lokalt eierskap og grasrotsengasjement.

Etterrettelig

På vegne av medlemmene forvalter Digni en flerårig avtale med Norad. Digni arbeider aktivt mot korrupsjon og for en god forvaltning av pengene. Digni jobber også systematisk med å bygge solide organisasjoner og kompetente ledere i alle ledd.

Digni består av 19 kristne organisasjoner som jobber mot fattigdom, og for verdige liv.

Kort om Digni

Digni ble etablert i 1983 som Norsk Misjonsråds Bistandsnemnd. I 2011 ble navnet endret til Digni, som kommer av det latinske Dignitas og betyr verdighet. De norske kirkene og misjonsorganisasjonene har imidlertid en enda lenger tradisjon for internasjonal solidaritet. Allerede før 1850 ble de første norske misjonsorganisasjonene etablert. Et kristent engasjement for hele mennesket har vært en svært viktig del av misjonsarbeidet. Da statlig norsk bistand ble innledet omkring 100 år senere, ble norske misjonsorganisasjoner viktige samarbeidspartnere.

Dette er Dignis styre
Dignis styre består av:

  • Stephanie Dietrich, leder (2019-2022)
  • Magnus Aanestad (2019-2022)
  • Marianne Næs Norheim (2020-23)
  • Aud-Karin Hovi (2020-23)
  • Sigurd Haus (2021-2024)
  • Kjell Engen (2021-2024)
  • Hanna Sofie Johansen, ansatt valgt (2021-2024)
  • Varamedlem 1: Risten Turi Aleksandersen (2021-2022)
  • Varamedlem 2: Einar Tjelle (2021-2022)

Digni ønsker sammen med sine medlemmer å vekke engasjement mot urettferdighet og ødeleggende makt. Vi arbeider for at sårbare og marginaliserte mennesker skal få styrket sine rettigheter, og bli gitt mulighet for å utvikle sine ressurser. Arbeidet Digni støtter er kjennetegnet av langsiktige partnerskap, lokalt initiativ og globalt samarbeid. Arbeidet preges av idealisme, nestekjærlighet, profesjonalitet og kvalitet.  Siden både fattigdom og miljø først og fremst er politiske utfordringer, jobber Digni strategisk med å utfordre makt og myndigheter.

Dignis visjon er «I samspill med medlemmene arbeider Digni for en rettferdig verden der Guds skaperverk ivaretas, alle mennesker opplever verdighet og ingen lider på grunn av fattigdom.».

Vi arbeider for at sårbare og marginaliserte mennesker skal få styrket sine rettigheter, og bli gitt mulighet for å utvikle sine ressurser.

Digni er den eneste norske bistandsorganisasjonen som er ISO-sertifisert. ISO 9001 er den vanligste og internasjonalt mest anerkjente standarden som stiller krav til hvordan en organisasjon sikrer at produktene eller tjenestene holder en stabil kvalitet over tid.