MENY

Den forsiktige motstandsbevegelsen

Hvor er de kristne når klodens fremtid skal avgjøres i 2015? Dette er året for handling.

Skrevet av Jørn Lemvik (generalsekretær i Digni) og Anne Lise Søvde (daglig leder i NORME).

300.000 mennesker er engasjert i grasrota til organisasjonene Digni og NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), som sammen representerer et svært bredt spekter av det lavkirkelige arbeidet fra norske organisasjoner. Den samlede omsetningen blant disse organisasjonene var i 2013 på 4,7 milliarder kroner. Og mesteparten av inntektene i organisasjonene kommer fra gaveinntekter. Med drift og kontakter i nær sagt alle verdens land, sitter medlemmene i Digni og NORME på et nettverk mange kunne ønsket seg.

Tallenes tale er tydelig: Kristne i Norge har gode grunner til å være stolte over hva vi får til. Utviklingsinnsatsen organisasjonene i Digni og NORME gjør ute i verden er formidabel, og bidrar årlig til å fremme menneskeverd for millioner av mennesker. Vi er usikre på om kristne egentlig har denne stoltheten. Noen ganger tør vi kanskje ikke trekke frem alt det positive religion kan bidra med både i utvikling, miljø og ikke minst det sosiale liv hjemme i Norge.

2015 er et helt avgjørende år for klodens framtid, og mer enn noen gang før kan kristne organisasjoner bidra til endring. Det er mulig å overlate skaperverket i bedre stand til våre barn, enn slik vi mottok det. Men det krever umiddelbar handling fra folk flest.

Vi håper 2015 kan være året for handling. To viktige FN-toppmøter finner sted i år: Det første i september, der verden må bli enige om nye mål for å utrydde ekstrem fattigdom, takle ulikhet og sikre en mer bærekraftig planet. Det andre er klimatoppmøtet i desember der vi må sikre at velferden til mennesker i dag ikke kommer på bekostning av våre barns framtid.

En rapport fra Center for International Futures ved University of Denver slår fast at livene til om lag 1 milliard mennesker står på spill under de to store toppmøtene. Derfor jobber Digni og NORME gjennom mange kanaler frem mot de ulike stormøtene i 2015. Blant annet vil vi begge delta på det felleskirkelige initiativet med en pilgrimsvandring for klima. Digni har også engasjert seg under fellesinitiativet Action 2015. Det skjer viktige ting i organisasjonene som er medlemmer hos oss dette året. Vi kommer til å jobbe konstruktivt for at disse viktige møtene ikke bare skal bli møter, men møter som leder til konkret handling.

Det er ikke tvil om at kristne gjennom alle tider har båret på en spesiell utfordring til å leve liv som fremmer rettferdighet og verdighet. Vi er utfordret til å gå den smale sti, til å leve som en slags motstandsbevegelse. Nå er det opp til hver og en av oss. Sammen har vi slagkraften og muligheten til å oppnå varig endring. Vil vi benytte sjansen i 2015?

Teksten ble først publisert i avisen Dagen 21. januar 2015.