MENY

De gode nyhetene

En milliard mennesker er løftet ut av ekstrem fattigdom. Det må feires!

Først publisert i Dagens spalte «i fokus» 17. juli.

Av og til er de gode nyhetene så gode, at vi nesten ikke legger merke til dem. Sånn var det også i forrige uke, da FN-generalsekretær Ban Ki-moon presenterte rapporten fra det han selv beskriver som den «mest suksessrike fattigdomsbekjempelsen noensinne».

Risikoen for å dø av malaria er mer enn halvert på 25 år. En milliard mennesker i verden er i samme periode løftet ut av ekstrem fattigdom. Andelen bybefolkning som bor i slumområder falt fra 46 prosent i 1990, til 30 prosent i 2014. Og det er bare noe av de mange suksesshistoriene som ligger i FNs tusenårsmål.

Kort oppsummert: I 2000 satte statsledere åtte mål for verdens utvikling. 15 år senere skulle man testes på målene. Nå, i 2015, viser det seg at flere av målene er nådd. Andre steder er man ikke helt fremme, men mye har skjedd. Det er ikke full likestilling i verden, men 9 av 10 FN-land har fått flere kvinner i parlamentet siden 1995. Det er i seg selv en viktig delseier.

For ikke å glemme kanskje det viktigeste målet av alle: Få slutt på ekstrem fattigdom. I 1990 levde nesten halvparten menneskene i utviklingslandene for under 1,25 dollar om dagen, mens tallet i dag har gått helt ned til 14 prosent. Antallet mennesker i den globale middelklassen har mer enn tredoblet seg i den samme perioden. Mye av utviklingen forklares med enorm utvikling i Kina og India.

Nyhetene er så gode at selv en avmålt og alvorlig mann som Ban ki-Moon slo fast under pressekonferansen i Oslo at «dette er resultater som bør feires». I en verden med enorme utfordringer, krig og elendighet er det lett at slike rapporter blir oversett. Vi ser ikke skogen for bare trær. Selv om FN-generalen anbefaler feiring, er behovet fortsatt enormt.

Men nettopp derfor er det nyttig å ta noen steg tilbake, og se på det store bildet. De norske misjonsorganisasjonene har gitt solide bidrag til de siste tiårs utvikling. En bred misjonsbevegelse med givere i Norge kan være stolte over alt vi har bidratt til. Tallenes tale er tydelig, pilene peker oppover.

Hva nå? Noen mål er nådd, noen må det arbeides videre med. Verdens ledere jobber i disse dager intenst med å bli enige om hvilke mål vi skal sette oss for en ny periode. For første gang i historien er det innenfor rekkevidde å utrydde alle former for fattigdom. Erfaringen fra de siste 15 årene har vist at konkrete mål får verdens nasjoner til å jobbe i samme retning. Nå må vi sette oss mer ambisiøse mål, og jobbe enda hardere for å nå dem.

Bare på den måten kan vi sikre verdighet for alle verdens mennesker.

Foto: NorwayMFA/Espen Røst