MENY
På nettverksmøtet var det rom for mange gode gruppediskusjoner, både innad i medlemsorganisasjonene og mellom ulike prosjekter.

-Bra å bli spurt om råd

Det som gjorde størst inntrykk på Frelsesarmeens Bishow Samhika under Dignis nettverksmøte i Kenya, var at partnerorganisasjonene ble tatt med på råd i utformingen av Dignis nye strategiske handlingsplan.

64 representanter fra Dignis medlemsorganisasjoner og partnere i 13 land møttes til nettverksmøte i Nairobi 29.november til 3. desember i år. I alt 11 av våre 20 medlemsorganisasjoner møtte til samlingen, som hadde representanter fra følgene land: Kenya, Etiopia, Norge, Swaziland, Uganda, Sierra Leone, Liberia, Somaliland, Palestina, Tanzania, Lesotho, Kongo og Botswana. Digni arbeider i 35 land, og annethvert år møter vi medlemsorganisasjoner og partnere på de ulike kontinentene der vi jobber med utviklingsarbeid.

ele_gruppen_beskjaert_rettetopp

Eierskap
På agendaen sto blant annet: presentasjoner av alle prosjektene som var representert under nettverksmøtet, konfliktsensitivitet, sivilsamfunnets rolle i utviklingsarbeid, drøfting av Dignis forslag til ny strategisk handlingsplan og resultatrapportering.

Frelsesarmeens Bishow Samhika, som for tiden jobber i Kenya, var med på nettverkssamlingen for første gang. Det var særlig en ting h

Frelsesarmeens Bishow Samhika satte pris på at Digni etterspurte partnernes meninger under nettverksmøtet i Nairobi tidligere denne måneden.
Frelsesarmeens Bishow Samhika satte pris på at Digni etterspurte partnernes meninger under nettverksmøtet i Nairobi tidligere denne måneden.

an la merke til.

– Jeg synes det var veldig nyttig å se at dere har en kultur for å dele tanker. Da Digni fortalte om sin nye handlingsplan og etterspurte våre meninger, følte jeg at jeg ble en del av det og jeg følte eierskap, forteller han og legger til.

–Dere greide å skape en plattform der vi kunne lære av hverandre. Det var spesielt bra å høre presentasjoner fra alle prosjektene.

Nye bånd
Samhika trekker også inn at dybdekunnskap om rapporteringssystemene Digni bruker vil gjøre jobben hans enklere.

–Nå som jeg har en bedre forståelse av hva dere ser etter, skal det bli lettere å skrive prosjektsøknader, sier han.

Prosjektrådgiver i Pinsemenighetens Ytremisjons i Kongo, Ingrid S. Østhus, syntes særlig at det var bra å knytte nye kontakter.

–Det var veldig nyttig å komme sammen, og jeg fikk mye større læringsutbytte av dette, enn om vi skulle sittet hver for oss. Det var interessant å se hvilke utfordringer andre prosjekter har, og vi knyttet også mange nye bånd som gjør det lettere å ta kontakt i ettertid med prosjekter som jobber med lignende tematikker, sier hun.

Programdirektør Jane Lanoi fortalte om den Kenyanske Pinsemenighetens (FPFK) kamp mot kvinnelig omskjæring blant Maasaiene.
Programdirektør Jane Lanoi fortalte om den Kenyanske Pinsemenighetens (FPFK) kamp mot kvinnelig omskjæring blant Maasaiene.
Palestinske Diana Samaan viste stort engasjement da hun skulle presentere sitt prosjekt.
Palestinske Diana Samaan viste stort engasjement da hun skulle presentere sitt prosjekt.
Representantene fra vertslandet Kenya viste frem både sang og dans under kulturell aften.
Representantene fra vertslandet Kenya viste frem både sang og dans under kulturell aften.
Her diskuterer Kristen Idrettskontakt (KRIK) og Chrisc Kenya veien videre i deres partnerskap.
Her diskuterer Kristen Idrettskontakt (KRIK) og Chrisc Kenya veien videre i deres partnerskap.
Dignis Kåre Eriksen la ned mye jobb i planlegging og ledelse av nettverksmøtet. Han lokket frem latteren mange ganger med sin slagferdighet.
Dignis Kåre Eriksen la ned mye jobb i planlegging og ledelse av nettverksmøtet. Han lokket frem latteren mange ganger med sin slagferdighet.
Under nettverksmøtet i Nairobi spurte Dignis generalsekretær, Jørn Lemvik, om råd fra medlemmene og partnerorganisasjonene i forhold til utformingen av Dignis nye strategiske handlingsplan.
Under nettverksmøtet i Nairobi spurte Dignis generalsekretær, Jørn Lemvik, om råd fra medlemmene og partnerorganisasjonene i forhold til utformingen av Dignis nye strategiske handlingsplan.
Denne Etipoiske gjengen var ikke vanskelig å be under kulturell aften. Her viser de en tradisjonell dans.
Denne Etipoiske gjengen var ikke vanskelig å be under kulturell aften. Her viser de en tradisjonell dans.