MENY

Blå Kors blir medlem i Digni

Et enstemmig representantskap ønsker Blå Kors inn i paraplyorganisasjonen Digni.

– Det er en stor glede for oss å ta inn Blå Kors, og den kompetanse de besitter, under Digni-paraplyen. Organisasjonen gjør et viktig arbeid både i Norge og Sør, som vi gleder oss til å ta del i, sier Jørn Lemvik, generalsekretær i Digni.

Blå Kors sine utviklingsprosjekter er i hovedsak fokusert rundt sørlige Afrika, i samarbeid med lokale Blå Kors-organisasjoner som jobber mot alkoholmisbruk. Arbeidet der er støttet av Norad med 1,5 millioner kroner i året frem til 2017. Denne støtten vil fra 1. januar 2016 kanaliseres gjennom Digni.

Ønsker større fagmiljø

Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors setter stor pris på vedtaket.

– Blå Kors-familien er en stor bevegelse internasjonalt, men Blå Kors Norge sitt internasjonale bistandsarbeid er svært begrenset i omfang. Vi ser et stort behov for å bli knyttet til et større miljø som jobber internasjonalt med bistand og utviklingsarbeid. Vi er sikre på at vi vil ha stor glede av å være en del av det felleskapet Digni representerer, slår han fast.

– Samtidig håper vi også å kunne bidra med vår kompetanse på alkoholskader, alkoholpolitikk og alkohol i et folkehelseperspektiv. I mange land i sør er skadelig alkoholbruk en av de viktigeste årsakene til tidlig død.

– Alkoholmisbruk er en kjempeutfordring

At alkoholmisbruk er et stort problem internasjonalt, ble også trukket frem av Arnt Jerpstad, generalsekretær i Misjonsalliansen.

– Selv om det vil være et nytt tema blant de 19 organisasjonene i Digni, så er følgene av alkoholmisbruk en utfordring vi ser overalt i nær sagt alle prosjekter. Alkoholmisbruk er en kjempeutfordring for fattigdomsbekjempelse, og vi ser det som en styrke å få Blå Kors sin kompetanse inn i paraplyorganisasjonen, sa Jerpstad under representantskapsmøtet som ble holdt torsdag.

Lemvik i Digni tror det nye medlemskapet kan gi positive ringvirkninger.

– Vi vet at vi er sterkere og får utrettet mer sammen. Vi håper dette kan bidra til utvikling for enda flere mennesker verden over.