MENY

Bistandsbudsjett omtrent som forventet

- Vi er positivt avventende, sier Digni-general Jørn Lemvik.

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås bistandsbudsjettet økt til 32,6 milliarder kroner, eller 0,98 % av BNP. Samtidig varsler regjeringen reform og kutter fra 116 til 84 samarbeidsland. 12 land er trukket ut som spesielle satsningsland, eller fokusland.

– Budsjettet er omtrent som forventet, og i tråd med de signalene regjeringen har kommet med, sier Jørn Lemvik.

Han er spesielt glad for at andelen til sivilt samfunn er økende.

– Regjeringen kutter i bilateral og multilateral støtte, til fordel av andre kanaler. Det er i tråd med de anbefalingene vi har gitt tidligere.

Når det gjelder landkonsentrasjon, er Lemvik mer avventende.

– Fem av ”våre” samarbeidsland er strøket fra listen over land regjeringen prioriterer bilateralt samarbeid med: Mongolia, Republikken Kongo, Senegal, Sierra Leone og Swaziland. Vi er usikre på hvilke konsekvenser det vil få for sivilsamfunnsaktører, og når opphør i støtte eventuelt finner sted.

Regjeringen har varslet at de vil gå i dialog med sivilsamfunnssektoren om hvordan dette kan løses.

– Det er et positivt signal, noe vi har jobbet iherdig for. Så langt har det vært mer en monolog enn en dialog, så vi ser fram til å komme litt videre.

Lemvik merker seg at målet om 1 % til bistand ikke er oppnådd og regner med dette blir et tema i forhandlingene.

– Men for oss virker det som om dramatikken først og fremst knytter seg til andre deler av statsbudsjettet. Vi hører meldinger om kutt i klima og miljø, kutt i pressestøtten og dårlige rammer i sosialpolitikken. Det er en bekymringsverdig utvikling.

FOTO: Bjørn Inge Bergestuen/Flickr