MENY

Barneekteskap er ikke ekteskap

- Her sitter jeg på FNs kvinnekonferanse og gråter. Tårene bare renner, skriver generalsekretær Jørn Lemvik.

UNICEF og FNs befolkningsfond lanserte akkurat en stor kampanje mot barneekteskap. Ifølge UNICEF tvinges 39.000 unge jenter inn i arrangerte ekteskap – hver eneste dag. Om vi ikke gjør noe drastisk vil 140 millioner jenter være tvunget inn i ekteskap innen 2020. 18,5 millioner jenter være under 15 år gamle, altså bare så vidt i puberteten.

Anerkjennes ikke av lover

Budskapet fra ministere fra hele verden, samt en rekke FN-topper, er det samme: vi må slutte å snakke om dette som ekteskap – det legitimerer praksisen. Dette kan ikke skjules bak kultur eller religion, det er en forbrytelse.

Det kunne vært din datter, din søster, ditt barnebarn, ditt oldebarn det var snakk om. Ville du tolerert det?

Jenter blir pushet inn relasjoner de ikke ønsker, relasjoner som ikke er anerkjent av landets lover, relasjoner der jentene ikke har noe rettslig vern og er helt overlatt til mannens forgodtbefinnende. Noen er så unge som 5 år. De er mannens eiendom, og ingen bryr seg om hva som skjer med dem bak hjemmets lukkede dører. De opplever voldtekter igjen og igjen av sin «ektefelle».

Tidlige graviditeter gir økt risiko

Ofte blir de gravide alt for tidlig. Det illustreres tydelig av gjennomsnittsalderen for å føde sitt første barn, er 28,5 år i Norge, og 18 år i Angola. Fødsler i ung alder igjen til at mange dør, både blant mødre og de nyfødte barna. Kvinnene er fanget i en posisjon det er vanskelig å komme ut av: Mannen kan jo bare kjøpe en ny «kone».

Verden rundt, også på kvinnekonferansen i New York, er ledere skjønt enige om at det hverken er lovlig eller akseptabelt å selge jenter inn i relasjoner med eldre menn. Men i praktisk politikk ser vi dessverre at dette er et tema som lett blir glemt. Uretten mot de unge jentene drukner i hverdagen, og praksisen fortsetter. Ordtaket «Når alt er sagt, og gjort – er mye mer sagt enn gjort», er dessverre alt for treffende.

Kunne vært en av oss

Det kunne vært din datter, din søster, ditt barnebarn, ditt oldebarn det var snakk om. Ville du tolerert det? Nei, du ville kjempet som en tiger. Vi må se på disse jentene som «våre egne» og sloss for deres rett til et verdig liv.

Kanskje må politikere, bistandsorganisasjoner, næringsliv og andre samfunnsaktører gå sammen om et felles mål de neste årene: Barneekteskap må stanses og forbys, verden over. Jentene har rett til en barndom og et liv i verdighet.

Jeg tørker tårene bort, men fortsetter å gråte. Denne praksisen er en urett vi ikke kan tillate.


Toppfoto: Jessica Lea/Department for International Development under CC-lisens fra DIFID. Denne teksten ble først publisert i avisen Vårt Land.