MENY

Antikorrupsjonskurs

Leter du etter et enkelt kurs om korrupsjon og hvordan man kan forhindre korrupsjon? Digni og Wycliffe har i samarbeid utviklet et enkelt, gratis og grasrotbasert antikorrupsjonskurs.

Kurset er lansert i en ny utgave i 2016!

Kurset er bra fordi:

  • Alle kan delta. Kurset unngår å bruke kompliserte ord, og forklarer viktige faguttrykk. På denne måten kan alle delta uten fagkunnskap.
  • Man kan holde kurset selv. Det er ikke nødvendig å leie inn en person for å holde kurset. Man kan laste ned materialet og holde kurset selv. Det følger med en egen manual for kursfasilitatoren.
  • Kurset kan tilpasses. Er kurset for langt eller kort, eller vil du bare bruke deler av materialet? Du kan selv endre materialet du finner. Eksempelvis anbefaler vi å gjøre case-oppgavene mer relevante for kulturen der de skal brukes.
  • Det er helt gratis.

Antikorrupsjonskurset ble først utviklet for bruk i prosjektarbeid i utviklingsland, men materialet er universelt og kan fint brukes i Norge eller andre land.

Du kan se og laste ned filmer på Dignis side på Vimeo, eller nedenfor.

Kurset finnes her tilgjengelig på Engelsk, Spansk og Fransk. Vi oppfordrer til å oversette kurset til lokale språk.

På grunn av stor etterspørsel, har vi oversatt kurset til Urdu og laget en PowerPoint-presentasjon på Urdu.

Anti-Corruption Course

Download the new and updated anti-corruption course!

Are you looking for a simple course on corruption and how to prevent it? Digni and Wycliffe Norway have developed a simple, free and grassroots-based anti-corruption course together.

The course has been launched in a new edition in 2016!

The course is recommended because:

  • Everyone can participate. The course avoids using complicated words, and explains important terminology. This way, anyone can participate without any particular expertise.
  • You can hold the course yourself. It’s not necessary to hire someone to hold the course, but you can download the material and do it yourself. There is a manual for the course holder.
  • The course can be customised. Is it too long or too short? Alternatively, are you interested in using just parts of the material? You can edit the material you find yourself. For example, we recommend making the case-related tasks more relevant for the culture they will be used in.
  • It is for free.

The anti-corruption course was first developed to be used in project work in development countries, but the material is universal, and can therefore be used anywhere.

You can see and download the videos included in the course on Digni’s Vimeo-page, or below.

The course is available in English, Spanish and French. We recommend translating the course into local languages.

Because of high demand, we have translated the course into Urdu– and made a Urdu PowerPoint presentation.