MENY

Tar kvinnekampen i FN

- Viktig at misjonsbevegelsen engasjerer seg på globalt nivå, mener Digni-sjef Jørn Lemvik.

Dignis generalsekretær, Jørn Lemvik, har nettopp deltatt på FNs kvinnekommisjon i New York, som del av den offisielle norske delegasjonen.

– 20 år etter den banebrytende kvinnekonferansen i Beijing, hvor kvinners rettigheter ble gjort til et universelt anliggende, ser det ut til at optimismen forsvunnet som dugg for solen. I de møter jeg deltok på handlet det ikke lenger om hvordan man skal komme seg videre, men like mye om å forsvare de rettighetene det har vært enighet om, forteller Lemvik.

Familieverdier. Det er spesielt den såkalte «familielobbyen» som volder bry i FN, forteller Lemvik. De siste årene har mektige konservative kristne grupper funnet sammen med konservative muslimske grupper og land med svakt vern om menneskerettighetene, som for eksempel Russland, i en felles lobbyagenda for «familieverdier».

– Det høres tilforlatelig ut. Jeg heier også på familieverdier. Men i praksis ser vi at disse gruppene er ute etter å begrense helt grunnleggende menneskerettigheter for kvinner. Det handler om slike ting som å få lov til å ytre sine meninger, få lov til å tjene sine egne penger, få gå på skole, få beskyttelse mot vold, og få lov til å gifte seg med den man vil – kort sagt: bestemme over eget liv. Det er dette som står på spill. Vi som jobber med bistand vet hvor avgjørende disse rettighetene er for å skape utvikling. Det er når kvinner kommer på banen, ting virkelig begynner å skje!

Det er faktisk så stor usikkerhet om hvor verden går i denne saken at arrangøren valgte ikke å åpne for å utarbeide et sluttdokument i løpet av dagene møtene pågår. I stedet ble det laget en politisk uttalelse, som ble vedtatt under åpningen, forteller Lemvik.

– Sterke krefter arbeider hardt for å få denne saken av agendaen.

Brobygger. Selv er Lemvik opptatt av å være brobygger mellom trossamfunn og FN og de sekulære organisasjonene og statene.

– I en tid med mye sterk polarisering mellom sekulære og «tradisjonelle» verdier, er det viktig at moderate krefter er på banen. Misjonsbevegelsen har en stolt historie som utviklingsaktør, men vi har ikke hatt tradisjon for å være til stede på de internasjonale arenaene, hvor de store avgjørelse tas. Men jeg tror vår stemme trengs her.

De religiøse aktørene må aktivt inn på banen dersom vi skal skape en god utvikling for alle, påpeker Lemvik.

– Alle gode krefter må mobiliseres. Både de religiøse aktørene og kvinner må med. I FN står begge disse slagene. Menneskerettigheter er kvinners rettigheter på lik linje med menn!