MENY

Får familier til å investere i miljøet

Normisjon-partner finalist i internasjonal mikrokredittkonkurranse

Mikrokredittorganisasjonen Evangelical Social Action Forum (ESAF) i India er en av tre finalister i en stor internasjonal konkurranse for mikrokredittorganisasjoner som utmerker seg med sin miljøinnsats.

Et av ESAFs konsept går ut på å utstyre husholdninger med miljøvennlig teknologi, spesielt brenselseffektive ovner til kjøkkenet. ESAF yter de aktuelle produktene, som et lån. De fleste husholdningene betaler tilbake til ESAF i løpet av et år. Programmet er selvbærende, da det finansieres gjennom (relativt beskjedne) renteinntekter på lånene. Så langt har 60 000 ovner blitt distribuert. ESAF regner med å nå 300 000 husholdninger i løpet av en treårsperiode.

Hvordan får dere familier til å kjøpe dette utstyret?

– Det er egentlig ganske enkelt, forklarer seniormanager Adjithsen.

– Vi bare viser dem regnestykket. Folk bruker mye penger på brensel i India. Med utstyr som utnytter brenselet så effektivt som våre ovner, tar det bare syv måneder før investeringer er inntjent, sett i forhold til hva man ellers ville brukt på brensel. Alt etter dette er en ren besparelse for husholdningen, forklarer seniormanager Adjithsen.

ESAF har regnet på CO2e-effekten av de miljøvennlige ovnene.

– Så langt kan vi anslå at ovnene har medført en utslippsreduksjon på om lag 100 tonn. Når vi legger til besparelser på hugst og innsamling av brensel i nærmiljøet, reduksjonen av giftig røyk på kjøkkenet og besparelsene i kroner og ører for familiene, er det snakk om solide ringvirkninger.

– Nå er ikke den gjennomsnittlige inders CO2-avtrykk her i verden så veldig stort, men alt hjelper, påpeker Adjithsen.

Resultatene ble presentert på en miljøkonferanse i Hosaina, Etiopia, med den evangelisk-lutherske kirken i Etiopia som vertskap. Adjithsen melder om stor interesse fra den etiopiske kirken.

– De strever med mange av de samme problemene her. Om vårt konsept er overførbart, vil vi gjerne hjelpe etiopierne i gang også. Den samme teknologien kan lett anvendes her.

Det kan også skape arbeidsplasser, påpeker Adjithsen.

– I India har vi inngått et samarbeid med en fabrikk som leverer ovnene. Det burde være gode muligheter for å etablere produksjon av ovner her i Etiopia også.

ESAF mottar støtte fra Digni via Normisjon.