MENY

Om oss

Digni består av 19 kristne organisasjoner som jobber mot fattigdom, og for verdige liv.

Hva vi gjør

Digni er en paraplyorganisasjon som årlig får 186 millioner kroner i støtte fra Norad. Pengene fordeles til over 100 utviklingsprosjekter i regi av medlemmene. Digni sjekker at pengene kommer frem og sikrer at prosjektene gir gode resultater.

Les mer

Slik samarbeider vi

Hva vi oppnår

Med støtte fra Digni bidrar våre 19 medlemsorganisasjoner til at anslagsvis 5,8 millioner mennesker får en bedre hverdag. Arbeidet Digni støtter blir startet og driftet av lokale krefter i rundt 35 utviklingsland.


Les mer