Focus on religious actors!

The climate crisis has contributed to extreme poverty and hunger in Madagascar. But local expertise and faith-based actors can contribute to more climate-smart agriculture. You can read this article in Norwegian written by Stephanie Dietrich and Hjalmar Bø in Panorama.

Digni med ny overordnet strategi

Alle mennesker skal oppleve verdighet og ingen skal utelates. Dette er Dignis visjon i ny overordnet strategi frem mot 2030. I dag samles Dignis styre og stab for å drøfte strategisk handlingsplan.

«Om Gud vil»

Kirken står om enn tårnene faller, heter det i salmen. I en pandemi som både øker fattigdommen og tar liv, har kirkene og religiøse ledere i sør viktige roller. Det er nødvendig i møte med en utbredt «om Gud vil»-tankegang.