Increasing inequality in the world affects the most vulnerable

In a time of increased inequality, the principle of "Leaving no one behind" must be more than a slogan. If vulnerable groups are not actively prioritized in development work, inequality will continue to increase. You can read this article written by Hjalmar Bø in Dagen here.

En ny strategi for at ingen skal utelates

Alle mennesker skal oppleve verdighet og ingen skal utelates. Dette er Dignis visjon i ny overordnet strategi frem mot 2030. Vi ønsker å bidra til en verden hvor fattigdom er utryddet, mennesker opplever rettferdighet og alle får del i utviklingen.

New overarching strategy

Upholding human dignity – leaving no one behind. This is Digni’s vision in our new overarching strategy towards 2030. Today, Digni's board and staff are meeting to discuss a new strategic action plan.

Digni med ny overordnet strategi

Alle mennesker skal oppleve verdighet og ingen skal utelates. Dette er Dignis visjon i ny overordnet strategi frem mot 2030. I dag samles Dignis styre og stab for å drøfte strategisk handlingsplan.

Framtid og utvikling

Pandemien rammer ulikt og øker ulikhetene i verden. Vi må fortsette vår felles innsats for en bærekraftig utvikling i alle land. Hvilken rolle vil misjonsorganisasjonene og kirkesamfunnene spille i framtidens utviklingssamarbeid?