Focus on religious actors!

The climate crisis has contributed to extreme poverty and hunger in Madagascar. But local expertise and faith-based actors can contribute to more climate-smart agriculture. You can read this article in Norwegian written by Stephanie Dietrich and Hjalmar Bø in Panorama.

Ikke send regningen til verdens fattige

Digni har sammen med 28 andre sivilsamfunnsorganisasjoner sendt et felles og åpent brev til Støre og regjeringen om bruken av bistandspotten. Vi uttrykker bekymring over formuleringen i Hurdalsplattformen som sier at 1 prosent av BNI skal gå til «internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi mener det er viktig at klimafinansiering eller finansiering av andre globale fellesgoder ikke tas fra bistandsbudsjettet.

Kampen for å nå bærekraftsmålene

Midt i juli møttes FN-landene til høynivåmøte om bærekraftsmålene. Pandemien har satt arbeidet kraftig tilbake. Målet med møtet er skape handling for en bærekraftig verden.

En ny strategi for at ingen skal utelates

Alle mennesker skal oppleve verdighet og ingen skal utelates. Dette er Dignis visjon i ny overordnet strategi frem mot 2030. Vi ønsker å bidra til en verden hvor fattigdom er utryddet, mennesker opplever rettferdighet og alle får del i utviklingen.