«Om Gud vil»

Kirken står om enn tårnene faller, heter det i salmen. I en pandemi som både øker fattigdommen og tar liv, har kirkene og religiøse ledere i sør viktige roller. Det er nødvendig i møte med en utbredt «om Gud vil»-tankegang.

Framtid og utvikling

Pandemien rammer ulikt og øker ulikhetene i verden. Vi må fortsette vår felles innsats for en bærekraftig utvikling i alle land. Hvilken rolle vil misjonsorganisasjonene og kirkesamfunnene spille i framtidens utviklingssamarbeid?