Ikke send regningen til verdens fattige

Digni har sammen med 28 andre sivilsamfunnsorganisasjoner sendt et felles og åpent brev til Støre og regjeringen om bruken av bistandspotten. Vi uttrykker bekymring over formuleringen i Hurdalsplattformen som sier at 1 prosent av BNI skal gå til «internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi mener det er viktig at klimafinansiering eller finansiering av andre globale fellesgoder ikke tas fra bistandsbudsjettet.

Når friheten trues

Sivilsamfunnet er et viktig samfunnslim. Det dreier seg om misjonsorganisasjonene, kirkesamfunnene eller de humanitære organisasjonene mange av oss er medlemmer i. Hva hadde skjedd hvis organisasjonene ble forbudt?