Kampen for å nå bærekraftsmålene

Midt i juli møttes FN-landene til høynivåmøte om bærekraftsmålene. Pandemien har satt arbeidet kraftig tilbake. Målet med møtet er skape handling for en bærekraftig verden.

En ny strategi for at ingen skal utelates

Alle mennesker skal oppleve verdighet og ingen skal utelates. Dette er Dignis visjon i ny overordnet strategi frem mot 2030. Vi ønsker å bidra til en verden hvor fattigdom er utryddet, mennesker opplever rettferdighet og alle får del i utviklingen.

Digni med ny overordnet strategi

Alle mennesker skal oppleve verdighet og ingen skal utelates. Dette er Dignis visjon i ny overordnet strategi frem mot 2030. I dag samles Dignis styre og stab for å drøfte strategisk handlingsplan.

Framtid og utvikling

Pandemien rammer ulikt og øker ulikhetene i verden. Vi må fortsette vår felles innsats for en bærekraftig utvikling i alle land. Hvilken rolle vil misjonsorganisasjonene og kirkesamfunnene spille i framtidens utviklingssamarbeid?