scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash

2019

  • 2.kvartal – Liberia: Underslag hos lokal partner. Tilskuddsmottaker har tilbakebetalt NOK 2052 til prosjektet.
  • 4.kvartal – Sierra Leone: Innbrudd hos lokal partner. NOK 1841 er tilbakebetalt til prosjektet.
  • 4.kvartal – Vietnam: Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 383 er tilbakebetalt til prosjektet.
  • 4.kvartal – Kenya: Innbrudd hos lokal partner. NOK 3158 er tilbakebetalt til Norad.
  • 4.kvartal – Liberia: Tyveri hos lokal partner. NOK 2783 er tilbakebetalt til prosjektet.