report-02

2018

  • 1.kvartal – Kina: Underslag hos lokal partner. NOK 222.461 er tilbakebetalt til Norad.
  • 1.kvartal – Ecuador: Underslag og korrupsjon hos lokal partner. NOK. 18.385 er tilbakebetalt til Norad.
  • 1.kvartal – Senegal: Forskuddsbetaling av utstyr som ikke ble levert hos lokal partner. NOK 464.065 er tilbakebetalt til Norad.
  • 2.kvartal – Afrika: Ansatte hos lokal samarbeidspartner av Kristen Idrettskontakt i Kenya, Uganda og Tanzania bedrev systematisk underslag av prosjektmidler over en årrekke. Regnskapsførte kostnader uten gyldig dokumentasjon. NOK 2.546.365 er tilbakebetalt til Norad.