News

Anti-Corruption Work in Digni in 2020

Special report on anti-corruption efforts and financial irregularities

Anti-Corruption work in Digni in 2020

Special report on anti-corruption efforts and financial irregularities

New overarching strategy

Upholding human dignity – leaving no one behind. This is Digni’s vision in our new overarching strategy towards 2030. Today, Digni's board and staff are meeting to discuss a new strategic action plan.

Digni med ny overordnet strategi

Alle mennesker skal oppleve verdighet og ingen skal utelates. Dette er Dignis visjon i ny overordnet strategi frem mot 2030. I dag samles Dignis styre og stab for å drøfte strategisk handlingsplan.

«Om Gud vil»

Kirken står om enn tårnene faller, heter det i salmen. I en pandemi som både øker fattigdommen og tar liv, har kirkene og religiøse ledere i sør viktige roller. Det er nødvendig i møte med en utbredt «om Gud vil»-tankegang.

Framtid og utvikling

Pandemien rammer ulikt og øker ulikhetene i verden. Vi må fortsette vår felles innsats for en bærekraftig utvikling i alle land. Hvilken rolle vil misjonsorganisasjonene og kirkesamfunnene spille i framtidens utviklingssamarbeid?

Partnership in new ways – webinar

Digni presents the report from the capacity building project Global Innovation and debate partnership in new ways. Recording of a […]

GLOBAL INNOVATION REPORT: PARTNERSHIP IN NEW WAYS

Digni presents the report from the capacity building project Global Innovation Partnership in new ways.

Digni Global Consultation

November 9-11 Digni gathered member organisations and their partners from 25 different countries in Africa, Asia, Europe and South America for a Global Consultation. The meeting served as a forum to discuss the current global context we work in, our opportunities as faith-based civil society, and how Digni can make strategic choices that maximize the member organisations’ and partners’ impact towards achieving the Sustainable Development Goals (SDG).

Anti-Corruption Work in Digni in 2019

Eight cases of financial irregularities were concluded in 2019

Information about the corona situation

Digni have moved the business to home office. Good technical solutions allow Digni to remain in full function during this […]

Anti-corruption work in Digni in 2018

Four cases of financial irregularities were closed in 2018