News

Focus on religious actors!

The climate crisis has contributed to extreme poverty and hunger in Madagascar. But local expertise and faith-based actors can contribute to more climate-smart agriculture. You can read this article in Norwegian written by Stephanie Dietrich and Hjalmar Bø in Panorama.

Violence against women and girls: The most widespread human rights violation

- 1 in 3 women in the world are affected by violence during their lifetime. On average, a woman or girl is killed by someone in her own family every 11 minutes. Read more about how Digni's members and partners work to combat gender-based violence in this Norwegian article by Hjalmar Bø

Project visit to Blue Cross Kisumu in Kenya

In November 2022, Lilliann and E.R. Våje and Marit Rosendahl Andersen travelled to Kisumu, Kenya to visit Blue Cross's local partner. The visit gave Digni a good overview of Blue Cross's important work in the region, and how the local partner works with administration and organizational development.

Special report on anti-corruption efforts and financial irregularities

Digni takes anti-corruption seriously, and work systematically on both preventing, detecting, and handling cases of mismanagement and financial irregularities. Please […]

Addressing religious inequalities – how can this help us reach the SDGs?

In April Digni had the pleasure of inviting Professor. Mariz Tadros to Norway to shed light on an important topic. […]

The Global Disability Summit deserves more attention

Today, the Global Disability Summit (GDS) takes place for the second time. The summit is organized by Norway and Ghana and The International Disability Alliance and will last two days. The meeting is timely, because much remains to be done in order for the rights of people with disabilities to be realised. You can read more about this topic in this article (in Norwegian).

Digni`s Global Network Meeting 9th to 11th of November 2021

There were still major restrictions on meeting physically and Digni therefore invited its member organizations and their partners to a […]

Ikke send regningen til verdens fattige

Digni har sammen med 28 andre sivilsamfunnsorganisasjoner sendt et felles og åpent brev til Støre og regjeringen om bruken av bistandspotten. Vi uttrykker bekymring over formuleringen i Hurdalsplattformen som sier at 1 prosent av BNI skal gå til «internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi mener det er viktig at klimafinansiering eller finansiering av andre globale fellesgoder ikke tas fra bistandsbudsjettet.

Den internasjonale jentedagen: Dignis medlemmer kan spille en nøkkelrolle i kampen mot diskriminering og vold mot jenter

I dag er den internasjonale jentedagen som retter søkelyset mot jenters utfordringer globalt. Til tross for at jenters rettigheter har […]

Kampen for å nå bærekraftsmålene

Midt i juli møttes FN-landene til høynivåmøte om bærekraftsmålene. Pandemien har satt arbeidet kraftig tilbake. Målet med møtet er skape handling for en bærekraftig verden.

En ny strategi for at ingen skal utelates

Alle mennesker skal oppleve verdighet og ingen skal utelates. Dette er Dignis visjon i ny overordnet strategi frem mot 2030. Vi ønsker å bidra til en verden hvor fattigdom er utryddet, mennesker opplever rettferdighet og alle får del i utviklingen.

Når friheten trues

Sivilsamfunnet er et viktig samfunnslim. Det dreier seg om misjonsorganisasjonene, kirkesamfunnene eller de humanitære organisasjonene mange av oss er medlemmer i. Hva hadde skjedd hvis organisasjonene ble forbudt?