MENU

Bøker og publikasjoner

Digni har publisert en rekke bøker. Last dem ned her!

2019

  • Bærekraftsboka – FNs tusenårsmål i lys av kristen tro. Digital utgave. 
  • The sustainability book – A Christian faith perspective on the sustainable development goals. Digital edition.

2018

  • The abilities – A tool for organisational self-assessment in the Digni chain. Av Digni ved Lilliann E. Razafimandimby Våje. Illustrasjoner av Miriam Ekelund.

2017

  • Use Your Talents av Digni og Det Norske Misjonsselskap (NMS). Redaktør Sigurd Haus.
  • Diakonia in a Gender Perspective av Stephanie Dietrich and Knud Jorgensen. Utgitt av Oxford Centre for Mission Studies. Jørn Lemvik og Kristian Larsen fra Digni var bidragsytere. Boken kan ikke legges ut som PDF, men den kan kjøpes her.
  • Medlemsstatistikk 2016 for Digni og NORME. Av Ingebjørg Nandrup ved Fjellhaug Internasjonale høgskole.

2016

2015

2014

2013

2012

Books and Publications

Digni has published many books and publications. Find them here!

2018

  • The abilities – A tool for organisational self-assessment in the Digni chain. Digni by Lilliann E. Razafimandimby Våje. Illustration by Miriam Ekelund.

2017

  • Use Your Talents by Digni and the Norwegian Mission Society (NMS). Sigurd Haus is the editor.
  • Diakonia in a Gender Perspective by Stephanie Dietrich and Knud Jørgensen. Published by Oxford Centre for Mission Studies. Jørn Lemvik and Kristian Larsen from Digni contributed. The book cannot be outlined on our web site as a free PDF, but it can be bought here.

2016

  • “Inspiring change” by Rick James is now available in a new edition and design. It has been translated to English, French and Spanish.

2015

2014

2013

2012