MENU

What is Digni?

An umbrella organization

Digni is an umbrella organisation for 20 Norwegian mission societies and churches engaged in long-term development cooperation.

FAITH-BASED

All of Digni’s member organizations are founded on Christian values. This affects Digni’s way of thinking and working. The creation should be managed with care, and all people are equally valuable and should be treated with respect.

Locally grounded

In developing countries, Digni’s members have a comprehensive network of partner organizations and supporters. In Norway, the members organize and draw support from a base of about 300.000 people. This ensures cultural insight, local ownership and grassroots involvement.

Reliable

On behalf of the members, Digni manages a multi-year agreement with Norad. Digni is working actively against corruption. Digni is also working systematically to build solid organizations and competent management at all levels.

We are 20 Christian organizations working against poverty, and for dignified lives.

Kort om Digni

Digni ble etablert i 1983 som Norsk Misjonsråds Bistandsnemnd. I 2011 ble navnet endret til Digni, som kommer av det latinske Dignitas og betyr verdighet. De norske kirkene og misjonsorganisasjonene har imidlertid en enda lenger tradisjon for internasjonal solidaritet. Allerede før 1850 ble de første norske misjonsorganisasjonene etablert. Et kristent engasjement for hele mennesket har vært en svært viktig del av misjonsarbeidet. Da statlig norsk bistand ble innledet omkring 100 år senere, ble norske misjonsorganisasjoner viktige samarbeidspartnere.

Dette er Dignis styre
Dignis styre består av:

  • Stephanie Dietrich, leder (2019-2022)
  • Magnus Aanestad (2019-2022)
  • Marianne Næs Norheim (2020-23)
  • Aud-Karin Hovi (2020-23)
  • Jofrid Landa (2018- 2021)
  • Sigurd Haus (2018-2021)
  • Kåre Eriksen, ansatt valgt (2018-2021)
  • Varamedlem 1: Risten Turi Aleksandersen (2020-2021)
  • Varamedlem 2: Einar Tjelle (2020-2021)

Digni ønsker sammen med sine medlemmer å vekke engasjement mot urettferdighet og ødeleggende makt. Vi arbeider for at sårbare og marginaliserte mennesker skal få styrket sine rettigheter, og bli gitt mulighet for å utvikle sine ressurser. Arbeidet Digni støtter er kjennetegnet av langsiktige partnerskap, lokalt initiativ og globalt samarbeid. Arbeidet preges av idealisme, nestekjærlighet, profesjonalitet og kvalitet.  Siden både fattigdom og miljø først og fremst er politiske utfordringer, jobber Digni strategisk med å utfordre makt og myndigheter.

Dignis visjon er “I samspill med medlemmene arbeider Digni for en rettferdig verden der Guds skaperverk ivaretas, alle mennesker opplever verdighet og ingen lider på grunn av fattigdom.”.

Vi arbeider for at sårbare og marginaliserte mennesker skal få styrket sine rettigheter, og bli gitt mulighet for å utvikle sine ressurser.

Digni er den eneste norske bistandsorganisasjonen som er ISO-sertifisert. ISO 9001 er den vanligste og internasjonalt mest anerkjente standarden som stiller krav til hvordan en organisasjon sikrer at produktene eller tjenestene holder en stabil kvalitet over tid.