Mental health in development projects must be strenghtened

Etter å ha brutt ut av et voldelig ekteskap, havnet Kumari på gata med psykiske helseproblemer og med en nyfødt […]

Presentation of the impressive results in Digni`s project portfolio 

This article highlights important key results and results examples from the implementation of projects which completed their project cycles during […]

Special report on anti-corruption efforts and financial irregularities

Digni takes anti-corruption seriously, and work systematically on both preventing, detecting, and handling cases of mismanagement and financial irregularities. Please […]

The Global Disability Summit deserves more attention

Today, the Global Disability Summit (GDS) takes place for the second time. The summit is organized by Norway and Ghana and The International Disability Alliance and will last two days. The meeting is timely, because much remains to be done in order for the rights of people with disabilities to be realised. You can read more about this topic in this article (in Norwegian).

Ikke send regningen til verdens fattige

Digni har sammen med 28 andre sivilsamfunnsorganisasjoner sendt et felles og åpent brev til Støre og regjeringen om bruken av bistandspotten. Vi uttrykker bekymring over formuleringen i Hurdalsplattformen som sier at 1 prosent av BNI skal gå til «internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi mener det er viktig at klimafinansiering eller finansiering av andre globale fellesgoder ikke tas fra bistandsbudsjettet.

Den internasjonale jentedagen: Dignis medlemmer kan spille en nøkkelrolle i kampen mot diskriminering og vold mot jenter

I dag er den internasjonale jentedagen som retter søkelyset mot jenters utfordringer globalt. Til tross for at jenters rettigheter har […]

Kampen for å nå bærekraftsmålene

Midt i juli møttes FN-landene til høynivåmøte om bærekraftsmålene. Pandemien har satt arbeidet kraftig tilbake. Målet med møtet er skape handling for en bærekraftig verden.

En ny strategi for at ingen skal utelates

Alle mennesker skal oppleve verdighet og ingen skal utelates. Dette er Dignis visjon i ny overordnet strategi frem mot 2030. Vi ønsker å bidra til en verden hvor fattigdom er utryddet, mennesker opplever rettferdighet og alle får del i utviklingen.

Når friheten trues

Sivilsamfunnet er et viktig samfunnslim. Det dreier seg om misjonsorganisasjonene, kirkesamfunnene eller de humanitære organisasjonene mange av oss er medlemmer i. Hva hadde skjedd hvis organisasjonene ble forbudt?

Anti-Corruption Work in Digni in 2020

Special report on anti-corruption efforts and financial irregularities

Digni med ny overordnet strategi

Alle mennesker skal oppleve verdighet og ingen skal utelates. Dette er Dignis visjon i ny overordnet strategi frem mot 2030. I dag samles Dignis styre og stab for å drøfte strategisk handlingsplan.

Partitoppene om utviklingspolitikk

Er du opptatt av hvilken politikk som vil hjelpe verdens fattigste? Da har vi gjort en jobb for å innhente informasjon til deg.