Digni med ny overordnet strategi

Alle mennesker skal oppleve verdighet og ingen skal utelates. Dette er Dignis visjon i ny overordnet strategi frem mot 2030. I dag samles Dignis styre og stab for å drøfte strategisk handlingsplan.

Framtid og utvikling

Pandemien rammer ulikt og øker ulikhetene i verden. Vi må fortsette vår felles innsats for en bærekraftig utvikling i alle land. Hvilken rolle vil misjonsorganisasjonene og kirkesamfunnene spille i framtidens utviklingssamarbeid?