DSC_1663

Partitoppene om utviklingspolitikk

Hva mener de ulike politiske partiene om bistand? For å gi deg svar på dette, var Digni medarrangør til «Den store utviklingsdebatten» tirsdag kveld under årets Arendalsuka. Debatten ble arrangert som et samarbeid mellom 28 frivillige organisasjoner som jobber med utvikling, hvorav Normisjon, Misjonsalliansen, Himalpartner og Digni er fra Digni-paraplyen.

Se debatten her: https://www.youtube.com/watch?v=Cp2lB9JOce8

Diskriminering stopper utviklingen

Som innleder til teamet «Klima og mat», fikk vi besøk av den kenyanske småbonden Kisilu Musya, som er sterkt berørt av klimaendringene. Han er hovedpersonen i dokumentarfilmen «Thank you for the rain», som har ti visinger på ulike steder i Norge de kommende ukene. (http://thankyoufortherain.com/screenings) Han kom med en sterk appell om at man under årets stortingsvalg må ta hensyn til klimaendringene som går ut over verdens fattigste.

Laila Baker fra United Nation Population Fund innledet sekvensen om «Likestilling og feminisme» i utviklingspolitikken. Hun jobber for tiden i Jordan, og har vært vitne til hvordan landet har gått fra å være i det øvre sjiktet av mellominntektsland til å falle ned i det lavere sjiktet i denne kategorien. Hun mener fallet skyldes mange faktorer, men at det dypest sett handler om at man systematisk diskriminerer kvinnene, altså omtrent halvparten av landets befolkning. Hun mener det samme er tilfelle i Brasil.

–Norge er veldig flink til å støtte grunnmuren for likestilling, altså det sosiale velferdssystemet som utdanning og helse. Når disse bærebjelkene er finansiert, må man imidlertid sette seg nye og mer ambisiøse mål for at kvinner skal være med på å ta avgjørelser, sa hun som innledning til tirsdagens debatt.

Det siste teamet var «Egeninteresse vs. fattigdomsorientering».

Tre partier manglet

Det var et krav at partiene skulle sende partiledere, eller i alle fall personer høyt oppe i systemet. Fremskrittspartiet, Venstre og Rødt hadde ikke mulighet til å stille med slike kandidater, og var derfor ikke representert i debatten. De som var tilstede var:

  • Høyre: statssekretær Tone Skogen
  • Sosialistisk Venstreparti: nestleder Snorre Valen
  • Senterpartiet: stortingsrepresentant (tidligere leder) Liv Signe Navarsete
  • Kristelig Folkeparti: generalsekretær Hilde Frafjord Johnson
  • Miljøpartiet De Grønne: 1.kandidat fra Aust-Agder og 15. kandidat fra Oslo til Stortingsvalget Eivind Trædal
  • Arbeiderpartiet: leder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget Anniken Huitfeldt

Vi i Digni vil ikke komme med noen partipolitiske anbefalinger, men vi vil minne om at til tross for store fremskritt, så lever 800 millioner mennesker i ekstrem fattigdom i verden i dag. Vi håper dette vil ligge høyt i bevisstheten din når du står ved valgurnene 11. september. Godt valg!