Forsvarer blasfemianklagede med Digni-støtte

-Vi er her for å fortelle om arbeidet vi gjør og for å skape bevissthet om situasjonen i Pakistan. Kristne er en minoritet der og det er mange som opplever seg urettferdig anklaget for å ha brutt landets blasfemilover, eller de blir utsatt for vold og forfølgelse på grunn av troen sin, sier Eiga Kelly. 

Samarbeider med NMS og Digni 

Sammen med CLAAS-grunnlegger Joseph Francis og to andre kollegaer er hun i Norge for å fremlegge situasjonen for politikere og støttespillere her. Blant annet deltok de på Stavanger Mission Conference, som ble arrangert av partnerne deres i Det Norske Misjonsselskap, og de besøkte Digni, som i hele 2019 og to år fremover vil formidle ekstra Norad-støtte til dette arbeidet.

Hjelper minoriteter 

CLAAS eller “Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement”, holder til i Lahore og driver et utstrakt arbeid for å tilby juridisk bistand og rettshjelp til mennesker som utsettes for falske anklager om blasfemi. De driver også krisesentre og såkalte «safe houses», hvor anklagede og deres familier kan søke tilflukt. Særlig er det kvinner og minoriteter som er utsatt for beskyldninger om brudd på landets strenge blasfemilover. 

Kristne ikke likeverdige borgere

-Ja, da må vi helt tilbake til 1962 …, svarer Francis Joseph på spørsmål om hvorfor han først startet arbeidet med CLAAS. 

Han forteller om da muslimer gikk til angrep på Bibelselskapet i Pakistan det året, og om en skole hvor bibler ble brent. Han forteller også om krigen med India, der kristne ble beskyldt av sine egne landsmenn for å stå i ledtog med vesten, og ble arrestert. 

– Jeg var ung den gangen, men disse hendelsene viste at kristne ikke er likeverdige borgere i Pakistan. Vi måtte gjøre noe for å beskytte dem. De ble sett på som outsidere, selv om de var landsmenn. I 1992 gikk jeg og tre andre sammen om å starte CLAAS, sier han. 

Eiga Kelly og Joseph Franzis på besøk ved Dignis hovedkontor i Oslo

Asia Bibi er én av mange

I dag har Joseph Francis 25 advokater i staben sin, klare til å assistere kristne og andre som blir forfulgt for hva de tror på. Her i Norge er mange kjent med saken mot Asia Bibi, den kristne fembarnsmoren som ble dømt til døden da hun drakk vann fra samme kopp som en muslim og havnet i en diskusjon om islam. CLAAS bisto Asia Bibi helt fra første stund, men som både Joseph Francis og Eiga Kelly presiserer, er ikke Bibi-saken unik. 

-Situasjonen er den samme. Hver dag, hver uke, hver måned blir folk anklaget for brudd på lovene. De blir angrepet, fengslet eller lynsjet. Vi har mange saker vi allerede har løst og mange vi jobber med nå, sier Francis og holder opp et flere sider langt dokument som lister blasfemifanger på «death row».

Dødsstraff for blasfemi

Francis forteller at blasfemiloven blant annet forbyr å såre noens religiøse følelser, snakke nedsettende om de muslimske makthaverne, vise manglende respekt for koranen eller komme med negative kommentarer om profeten Muhammad. Sistnevnte fører til dødsstraff. Han gir et eksempel: 

-For en tid tilbake var det en mann fra et kristent nabolag, som angivelig hadde sagt noe negativt om profeten. Da dette kom ut, og det ble sagt fra moskeen, omringet tusenvis av muslimer området. De plyndret husene og brant dem ned. 107 hus. Mannen kom til meg. Vi tok oss av ham. Det var en fare for at mobben ville brenne ham levende, så vi fikk overlevert ham til høyere myndigheter med forsikring om at verken han eller familien hans skulle bli skadet. Nå jobber vi for å få ham fri, sier han. 

Gjør det de kan

Per i dag har ingen andre organisasjoner i Pakistan har jobbet så mye med denne problematikken som CLAAS. De tar imot fortvilte offer og forsøker raskest mulig å avklare sakens fakta. De drar på befaring, sikrer bevis og skaffer vitneutsagn. Til nå har de bidratt til frifinnelse i 122 saker. 

De håper Norgesbesøket vil resultere i at parlamentarikere og myndighetspersoner blir klar over situasjonen i Pakistan og forstår hvordan behandlingen av religiøse minoriteter påvirker det fredsbyggende arbeidet i landet. Særlig ønsker de å informere om tvangskonvertering og tvangsgifting av hinduistiske og kristne jenter. 

-Vi er nødt til å bevare håpet om at det vi gjør vil skape forandring. Alle skritt vi tar, alle plattformer vi skaper, bidrar til det. Når vi kommer her og hever stemmen, når vi arbeider mot urett og stiller myndigheter til ansvar, da vil vi på sikt kunne skape en annen situasjon i Pakistan, sier Eiga Kelly. 

Representanter fra CLAAS, NMS og Digni, som skal jobbe tett sammen i årene som kommer for økt støtte til arbeidet i Pakistan