Vil styrke «Digni -kjeden»

Onsdag morgen begynte et todagersseminar på Anker Hotel i Oslo for alle Dignis medlemsorganisasjoner. Her ble det rettet fokus på noen av de mer administrative sidene av bistandsarbeidet, som organisasjonsutvikling og organisasjonsgjennomganger, økonomi og regnkapsforvaltning, stikkprøver og granskninger.

Evner å nå målene

– Dette handler om å styrke organisasjonskapasiteten både hos medlemmene våre og hos deres partnere. I denne sammenheng vil det si å se til at alle ledd i «Digni-kjeden» har et godt lederskap, funksjonelle systemer og rutiner, kompetanse og bemanning til å gjennomføre de prosjektene og nå de målene som organisasjonen har satt seg, sier seniorrådgiver i Digni, Lilliann E. Razafimandimby Våje.

Avtale med Norad

Insentivet for å holde seminaret er todelt, forklarer Våje.
– For det første har vi skrevet under en avtale med Norad der vi garanterer at medlemmene og partnerne deres har god kapasitet og kompetanse til å forvalte midlene fra Norad. 

Lilliann E. Razafimandimby Våje ledet seminaret på Anker hotel i Oslo.

-For det andre ønsker vi at folk skal ta eierskap til utviklingen i sin egen organisasjon. Vi ønsker ikke å komme utenfra og bestemme for dem. De må eie utviklingen selv, forstå den globale konteksten de er en del av og ikke bli akterutseilt. Slik kan de fortsatt være relevante og troverdige sivilsamfunnsaktører. Og dette er ikke spesielt viktig for Dignis medlemmer. Jeg tror det er viktig for alle organisasjoner å styrke organisasjonskapasiteten, sier hun.

Utveksler erfaringer

Representanter fra flere av medlemsorganisasjonene tok scenen under seminaret og delte sine erfaringer fra bistandsarbeidet. Deretter ble det lagt til rette for diskusjoner og workshops. 

– Det som trakk meg hit var muligheten til å utveksle erfaringer. Jeg ville høre hvordan de gjør det, sier Thomas Smørdal i Misjonsalliansen

Thomas Smørdal fra Misjonsalliansen kom på seminaret for å høre hvordan andre organisasjoner jobber.

– Digni har veldig mange fine verktøy for å identifisere behov og mangler. En utfordring vi har snakket om er hvordan vi på effektiv måte kan styrke partnere på lokalnivå. Mitt forslag er å bruke lokale ressurser. For eksempel finnes det egne NGO-er som jobber med organisasjonsutvikling i de landene vi jobber i. Det er i fora som dette seminaret det er mulig å ta opp slike tema. 

Inn i bistandstenkningen 

-Det er nyttig å være her. Jeg skal både i dag og i morgen, sier Turid Vestøl. Hun arbeider for Det Norske Baptistsamfunn og har nettopp overtatt ansvaret for økonomistyringen av baptistenes arbeid i Kongo.

– Jeg har ikke vært i Digni-systemet på mange år, så da er det fint å komme hit, bli litt kjent med de andre partnerne og miljøet, og komme inn i bistandstenkningen igjen, sier Vestøl.

– Jeg tror det er viktig med denne typen felleskap. At vi kan vite om hverandre og få innblikk i hvordan man tenker og jobber og at man deler erfaringer. Organisasjonsutvikling er innmari viktig. Vi har jobbet med dette i mange år og det er veldig positivt at Digni tar tak i det, både i de landene hvor vi jobber, men også når det kommer til medlemsorganisasjonene, sier hun. 

Representanter fra de ulike medlemsorganisasjonene fikk delta i workshops og diskusjoner.

Jobber videre

Seminaret er del av en større prosess. I 2017 ba Dignis hovedstyre sekretariatet om å lage en policy for å styrke organisasjonskapasiteten i Digni-kjeden.

– I den forbindelse ønsker vi å få innspill fra medlemmene i stedet for at vi skulle bestemme alt det. Vi ønsker at vi skal ha en felles forståelse for hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Dette er en pågående prosess og en del av Dignis rutiner, sier Lilliann E. Razafimandimby Våje.