– Et lovende møte!

-Det var et godt og konstruktivt møte. En god begynnelse. Veldig lovende. Jeg opplevde at utviklingsministeren lyttet til oss og forsøkte å forstå hvilke utfordringer dagens regelverk har, sier generalsekretær i Digni, Hjalmar Bø. 

-Hensikten med å ta opp dette er at vi ønsker å nå ut til og hjelpe de aller fattigste og mest marginaliserte menneskene i sør.  Det var også utviklingsministeren tydelig på. Derfor må vi se på hvordan forvaltningen legger til rette for dette, sier han.

Generalsekretær i Digni, Hjalmar Bø.

Nulltoleranseproblemet

Foranledningen til møtet var en debatt som startet like før sommeren, da Bøs avgåtte styreleder Dagrun Eriksen, skreiv et innlegg i Klassekampen. Der utfordret hun den norske stats nulltoleranse for økonomisk mislighold når den gir støtte til utviklingsarbeid i fattige land – slik den blant annet gjør til Dignis medlemsorganisasjoner gjennom Norad. 

Ifølge Eriksen fører dette til mye unødvendig byråkrati og til at gode prosjekter og fattige mennesker blir skadelidende. Dessuten, hevdet hun, bidrar ikke regelverket til å bekjempe korrupsjon. 

Ba om evaluering

Saken ble fulgt opp av Hjalmar Bø, som i et innlegg på Verdidebatt.no minnet utviklingsminister Dag Inge Ulstein om at det lenge har vært lovet en evaluering av nulltoleranse-ordningen og at en mer pragmatisk tilnærming er ønskelig. Han fikk støtte av generalsekretær Kristin Sødal i Strømmestiftelsen, som presiserte at nulltoleranse er viktig, men at «… det er store utfordringer med hvordan Norads praktiske håndtering av antikorrupsjonsarbeidet fungerer».

Fikk svar

Tilsvaret kom fra Statssekretær i Utenriksdepartementet, Aksel Jakobsen. I et innlegg i Klassekampen fastholdt han prinsippet om nulltoleranse for økonomisk mislighold, både i Norge og i utlandet, men var åpen for dialog:

 «Det er helt sikkert rom for forbedringer når det kommer til rigiditeten i antikorrupsjonsarbeidet. Derfor vil utviklingsminister Dag Inge Ulstein møte ledere for organisasjoner som samarbeider innenfor Digni. Han ønsker å høre om hvor skoen trykker og hvilke konkrete endringer som foreslås. Disse organisasjonene gjør et viktig utviklingsarbeid og er vel verdt å lytte til når det gjelder hvordan antikorrupsjonsarbeidet kan bli enda bedre». 

Vil ta grep

Under torsdagens møte fikk representanter fra Digni og alle de 20 medlemsorganisasjonene legge frem saken for utviklingsminister Dag Inge Ulstein og bistands-forvaltningen. 

Ledelsen fra alle Dignis medlemsorganisasjoner var representert på møtet. Her er det Dag Håkon Eriksen fra Normisjon som fører ordet. Foto: Kåre Eriksen

-Vi gav konkrete innspill på problemer knyttet til nulltoleranse-prinsippet, og vi snakket om hvilke grep som kan tas for at arbeidet mot korrupsjon skal bli et utviklingsmål og ikke bare et forvaltningsspørsmål, sier Bø. 

Må nå de fattigste

Som en del av dette, ble også problematikken knyttet til «leave no one behind» løftet frem. Dette er en del av de globale bærekraftmålene om at ingen mennesker eller folkegrupper skal bli glemt eller etterlatt under implementeringen av 2030 -agendaen. 

– Alle Dignis medlemsorganisasjoner jobber på ulike måter i de mest utsatte områdene av verden, med de mest marginaliserte og utsatte menneskene. Dette er de forpliktet på utfra 2030 agendaen. Men så har det vokst frem et forvaltningskrav både når det kommer til økonomi og på resultatstyring, som gjør det vanskelig, sier seniorrådgiver i Digni, Kåre Eriksen. 

-Her er det noen reelle dilemmaer, som det ikke nødvendigvis finnes enkle svar på. Man må finne en fornuftig vekting mellom tillitt og kontroll i hel bistandskjeden, sier Hjalmar Bø

Noe må skje

Etter møtet med utviklingsministeren opplever begge at de ble hørt og håper at det kan være første steg i en prosess for å endre dagens regelverk. 

-Det som skjer videre nå er at det vil bli et møte mellom utviklingsministeren og Sivilsamfunnets antikorrupsjonsgruppe, hvor Kåre Eriksen er leder. Der vil man diskutere hvordan nulltoleransen kan bli mer effektiv og mer rettferdig, med tanke på formålet om å bekjempe korrupsjon. Vi ser også for oss å få til andre møtepunkter med forvaltningen. Det er en dialog som har startet og de er lydhøre for innspill, sier Bø.