Utviklingsminister Dag Inge Ulstein talte til representanter for det sivile samfunn, næringsliv og forskning forrige uke

3 tanker etter minister-møtet

Dette likte vi:

Vi er glade for den sterke fremhevingen av fattigdomsbekjempelse, og at bistanden skal brukes der behovene er størst og ikke ut fra norske egeninteresser. Det er et viktig budskap. Det er også positivt at Ulstein har stor tro på viktigheten av sivilsamfunnet og at han ønsker å lytte til og samarbeide med sivilsamfunnet. Vi håper og tror at Norge kan ta en ledende rolle i å fremme rollen og plassen til sivilsamfunnet for å kjempe for utvikling og demokrati.

Dette overrasket oss:

En positiv overraskelse er at Ulstein ikke gir enkle løsninger på vanskelige spørsmål. Han erkjenner at bistand, utviklingsarbeid, klimaspørsmål osv. er kompliserte og at en må tenke samarbeid og samstemthet for å kunne adressere krevende utfordringer.

Dette bekymret oss:

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup var veldig opptatt av digitalisering og ny teknologi. Selv om Astrup har tatt det med seg over i en ny rolle, håper jeg ikke at Ulstein glemmer dette temaet innenfor utviklingsarbeidet. Jeg savnet at han løftet blikket litt fremover for å se hvilke muligheter som ligger i ny teknologi som kan gi enorme fremskritt og være avgjørende for å nå 2030-agendaen.