Rettferdskonferansen

Er du opptatt av rettferdighet?

8-10 november arrangeres Norges første Rettferdskonferanse på Sentralen i Oslo. Konferansens tema vil knyttes opp mot bærekraftsmålene, med særlig fokus på mål 1 om å utrydde fattigdom og mål 17 om samarbeid for å nå bærekraftsmålene. Konferansen vil fokusere på både lokale, nasjonale og internasjonale dimensjoner.

Det er Misjonsalliansen som har tatt initiativet til Rettferdskonferansen, etter inspirasjon fra blant annet «The Justice Conference», som tidligere har vært arrangert i en rekke land. De ønsker å samle folk som er opptatt av rettferdig het fra alle kirkesamfunn, slik vi sammen kan bli inspirert til handling.

–Rettferdskonferansen tar opp viktige temaer som bør settes på dagsorden. Jeg tror at jo flere som går sammen, jo lengre ut når vi. Jeg håper konferansen vil bli mer enn fine ord, men også en inspirasjon til handling, sier assisterende generalsekretær i Digni, Elizabeth Laura Walmann.  Hun sitter i arbeidsgruppen for rettferdskonferansen sammen med representanter fra konferansens medarrangører: Norges Kristne Råd, Den norske kirke, Samarbeid menighet og misjon, VID, Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Frelsesarmeen, KFUK-KFUM global og Misjonsalliansen.

Konferansen har et variert program, og retter seg mot både privatpersoner, menighetsansatte og personer som jobber diakonalt. Det blir en kombinasjon av plenum og parallellseminarer, og talerne kommer fra både norske og internasjonale sammenhenger.

–Vi håper å nå bredere ut enn til de som allerede er engasjert. Rettferdighet er et stort tema og vi vil se på mange ulike sider av det, som for eksempel klimarettferdighet, arbeid og barns rettigheter. Vi vil diskutere rettferdighet både her hjemme og i land i sør, forteller Walmann.

Besøk rettferdskonferansens nettside her.