A quick sightseeing in Bangkok before a river boat cruise. From the left: Sonam Gyamtsho (DPAB, Bhutan), Norman Franklin Augustin (Philippines, Lingap Pangkabataan), Nguyen Thi Bao Tran (Mission Alliance, Vietnam), Sonam Deki, (DPAB, Buthan), Siti Meilan Simbolon (YNLM, Indonesia), Dilsy Arbutante (Mission Alliance, Philippines), Siem Sun, (ICC Cambodia), Marylaine C Ambion (Mission Alliance, Philippines), Chen Rith (World Renew, Cambodia) Photo: Jacob Bulti Smørdal

Sammen for sivilsamfunnet

Fra 25. til 29. april var 49 deltakere fra 12 land samlet i Bangkok for Dignis regionale nettverksmøte i Øst-Asia.

Tilsammen 49 deltakere fra 12 land var samlet under Dignis nettverksmøte i forrige uke.

Digni, med sine medlemsorganisasjoner og deres partnere, tilbrakte tre tettpakkede dager med erfaringsdeling, nettverksbygging, samtale og diskusjon.

«Å styrke sivilt samfunn» var en overhengende overskrift for møtet. Dette var et viktig tema for mange av

partnerorganisasjonene, da sivilt samfunn har begrenset handlingsrom i mange asiatiske land. Vi spurte hvordan vi kan gjøre Digni-felleskapet i stand til å yte mer treffsikkert med høy kvalitet, med de ressursene vi råder over? Det var fokuserte deltagende samlinger med erfaringsdeling og dialog rundet tema som bærekraft, lokalt eierskap, kapasitetsbygging og økonomisk etterrettelighet.

Et av høydepunktene var Paul Kingori fra Free Pentacostal Fellowship of

Paul N. Kingori fra Free Pentacoastal Fellowship of Kenya foreleser om økonomisk kompetansebygging og håndtering av mislighetssaker. Foto: Jacob Bulti Smørdal

Kenya (FPFK) som var invitert spesielt for å dele erfaringer med gjennomføring og oppfølging av kontrollbesøk fra Norad´s varslingsteam. Det ga deltakerne verdifull innsikt i hvilken dokumentasjon og rutiner som må være på plass.

 

Sonam Deki fra organisasjonen DPAB i Butan, synger “Min hatt den har tre kanter”. Foto: Jacob Bulti Smørdal
Ms. Liu Xiyu (YWCA Kina) og Randi Dyrberg (Areopagos) snakker sammen under riverboat cruise i Bangkok. Foto: Jacob Bulti Smørdal
Det var også flere kulturelle innslag under nettverksmøtet. Foto: Jacob Bulti Smørdal
Det var flere spennende kulturelle innslag under Dignis nettverksmøte i Thailand i forrige uke. Foto: Jacob Bulti Smørdal
Dignis Elie Storesletten ble utfordret til å være med på underholdningen av en dansegruppe. Foto: Jacob Bulti Smørdal