Beatrice Gangouap og Elie R. Baipahoul med det håndfaste beviset på at myndighetene i Kamerun ser på Good Samaritan som et effektivt redskap mot hiv- og aids-smitten.

Barmhjertige samaritaner kjemper mot hiv og aids

Av Martin Eikeland, Yaoundé, Kamerun

–Vi hadde ikke hørt noe om at vi var nominert til noen pris. Men plutselig en dag ringte lederen for det nasjonale hiv og aids kontoret og fortalte oss at vi var utpekt som den viktigste aktøren i kampen mot aids i Kamerun. Det var en stor ære for oss, sier Beatrice Gangouap som er rådgiver for Bibelselskapenes hiv- og aidsprogram i Afrika.

Arbeidet tar utgangpunkt i den bibelske fortellingen om den barmhjertige samaritan. Programmet har derfor fått navnet «Where is the Good Samaritan today?» eller kort og godt «Good Samaritan». Gjennom å bruke kirkelige kanaler og menighetenes nettverk ønsker de barmhjertige samaritanene i Kamerun å gi livsviktig støtte for dem som er rammet, samt bidra til at ikke flere blir smittet. Selv om det nå er noen år siden den høythengende utmerkelsen ble gitt, er den fortsatt en viktig inspirasjonskilde for staben som driver med hiv- og aids-bekjempelse i Kamerun.

Digni har støttet Det Norske Bibelselskapets Good Samaritan-prosjekt siden 2010.  Prosjektet i Kamerun var en del av en regional satsning i flere afrikanske land, der kursopplegg og materiell ble utformet.

Tabu-sykdom

Da De Forente Bibelselskaper kom med sin bredt anlagte kampanje mot hiv og aids i 2004, innrømmer Beatrice Gangouap at organisasjonen i Kamerun støtte på kirkelig motstand.

–Hiv og aids var forbundet med skam. Det var tabu å snakke om dette i menighetene. Da vi kom med vårt initiativ, var det mange prester og kirkeledere som var avvisende. Hvis det var noen hiv-smittede i deres menigheter, kunne de for eksempel si at dette var nye medlemmer eller at de som var smittet var tilflyttere. Folk var redde for å gjøre kampen mot hiv og aids til et anliggende for menighetene.

–Hvordan fikk dere snudd denne holdningen?

–Det materiellet som var utarbeidet, gav oss den hjelpen vi trengte. Hefter, bøker, plakater og filmer tok utgangspunkt i bibelske fortellinger. Vi viste til hvordan Jesus aldri avviste eller diskriminerte, men i stedet oppfordrer oss til å virke som en barmhjertig samaritan. Da prestene så dette, forstod de at kampen mot diskriminering og sykdom er et bibelsk anliggende, sier hun.

Bibelkampanjen

Konstanse Raen fra Norge hadde en helt avgjørende rolle da «Good Samaritan» ble lansert på begynnelsen av 2000-tallet. Hennes mann, John Gunnar Raen, var representant for Kirkens Nødhjelp i Rwanda. Før de reiste dit, hadde Konstanse arbeidet i Bibelselskapet i Norge. Da de reiste til Afrika, beholdt hun en halv stilling. Oppgaven hennes var å identifisere nye måter å bruke Bibelen på i en afrikansk kontekst. Dette skjedde samtidig med at hiv-epidemien spredte seg med nesten eksplosiv fart på det afrikanske kontinentet. Konstanse Raen begynte å bruke tekster fra Bibelen i kampen mot smitten.

–I Afrika er det mange som har stor respekt for Bibelen. Da vi tok i bruk bibeltekster, nådde dette inn hos mange, sier hun, og medgir at det i første omgang var vanskelig å få Bibelselskapene til å gå inn i kampanjen. Men på begynnelsen av dette årtusenet, drøftet De Forente Bibelselskapene hvordan de kunne bruke Bibelen på en måte som gjorde at hele mennesket ble ivaretatt.

–Denne diskusjonen åpnet for nettopp «Good Samaritan». Vår kampanje ble bibelselskapenes første steg inn i en mer aktiv bruk av Bibelen for å være til hjelp for hele mennesket, sier Konstanse Raen, som med stolthet forteller at bøkene og heftene fra kampanjen er spredd i flere hundretusen eksemplarer i over 20 land i Afrika. Selv har 75-åringen fortsatt en rådgiverrolle for det afrikanske initiativet. Flere ganger hvert år deltar hun på kurs og møter i afrikanske land.

Er kampen vunnet?

I de fleste afrikanske land er hiv-smitten på rask retur. Slik er det også i Kamerun. De offisielle tallene viser at 12,8 prosent av befolkningen i landet var smittet i 2004. De siste tallene viser at andelen nå er nede i rundt fem prosent.

–Det er dessverre mange av dem som var smittet i 2004 som nå er døde. Men nå er medisinene som brukes så effektive at dette ikke lenger er en dødelig sykdom. Når det gjelder tallet på hvor mange som har smitten i dag, er det grunn til å være litt kritiske. Det er nok mange som ikke har latt seg teste eller som ikke av ulike grunner ikke er registrert. Derfor er det grunn til å tro at andelen er noe høyere, sier Beatrice Gangouap, som understreker at FNs mål om null nye smittede også gjelder for Kamerun.

­–Vi vil gi vårt bidrag til at ikke flere skal smittes. Siden en stor andel av landets befolkning er aktive i kirker, jobber vi på en arena der vi treffer mange.

–Hva sier dere om hvordan man kan unngå smitten?

 –Bibelselskapet tar utgangspunkt i Bibelens lære om at sex hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. Dette er en viktig del av det vi formidler gjennom «Good Samaritan». Dette er uten tvil den beste måten å unngå smitte på. Men vi informerer også om andre måter å beskytte seg på. Vi informerer om kondombruk, men overlater til hver enkelt å gjøre sine egne valg. Når vi går fram på denne måten, får vi støtte fra alle de viktigste kirkesamfunnene, også den katolske kirke.

–Hva har myndighetenes utmerkelse om at dere er blant de mest effektive i arbeidet mot hiv og aids betydd?

–Det var en fin oppmuntring, selv om det er noen år siden. Men mye viktigere er de tilbakemeldingene vi får fra menigheter, enkeltpersoner og fra dem som jobber med å spre vårt budskap. Når vi får beskjeder fra grunnplanet om at vårt arbeid fungerer, får vi ny glød, sier Beatrice Gangouap.

Parsamtaler

Det siste opplegget fra «Good Samaritan» heter «Love, Sex and Marriage». Dette er et opplegg med 4 filmer og studiehefte som blant annet legger vekt på å få i gang samtaler mellom partene i kjæresteforhold og ekteskap om forventinger og holdninger.

–I Afrika er det mange som ikke er vant til å snakke sammen om det som har med følelser, seksualitet og nærhet å gjøre. Dette gjelder helt inn i ekteskapene. Når vi lanserer denne kampanjen, ønsker vi å gi et redskap som parene kan bruke når de tilnærmer seg hverandre. Selv folk som har vært gift i mange år, vet ikke hva den andre parten virkelig forventer seg av forholdet. At forventningene avklares er en viktig forutsetning for at overtramp og overgrep ikke skal skje, sier Konstanse Raen.

Velkomne gjester

Elie R. Baipahoul er blant frivillige som oppsøker kirker og andre miljøer for å informere om hiv og aids. Han besøker jevnlig åtte menigheter i den lutherske kirken og forteller at han er en velkommen gjest.

–Men fortsatt må vi kjempe mot tabuene som er knyttet til sykdommen. Derfor er det viktig at kampanjen fortsetter. Hvis vi skal nå målet om null nysmittede, nytter det ikke å avslutte arbeidet, understreker Baipahoul, som jobber som evangelist og hiv-aktivist i den lutherske kirken i Kamerun.