Stefanus

FN: – Kvantesprang for undervisning i trosfrihet

Ordene falt da den digitale læringsplattformen for trosfrihet ble lansert i FN i Genève tirsdag.

– Film og media former opinionen og kan mobilisere til å bygge en kultur for tros- og livssynsfrihet, sa dr. Dwayne Menezes i Think Film Impact Production på et møte i FN-hovedkvarteret i Genève.

Diplomater og representanter fra EU og FN var med i en diskusjon om betydningen av film og media i å promotere trosfriheten. Møtet ble arrangert i forbindelse med den 37. Sesjonen i FNs menneskerettighetsråd.

Viktig bidrag til trosfrihet

Under dette møtet ble den digitale læringsplattformen lansert. Den er laget etter initiativ av det nordisk nettverk for tros- og livssynsfrihet – NORFORB. Plattformen tilbyr ressurser til hjelp for enkeltmennesker, organisasjoner, beslutningstakere. De kan lære om, reflektere over og få hjelp til å promotere trosfrihet for alle. Den inkluderer ressurser for personlig studium og for dem som underviser om trosfrihet og legger til rette for undervisning.

– Dette er et viktig bidrag og et kvantesprang for undervisning i trosfrihet, sa professor Ahmed Shaheed. Han er FNs spesialrapportør for trosfrihet. Spesialrapportøren presenterte sin årsrapport for FNs menneskerettighetsråd i Genève.

Nødvendig initiativ

Jan Figel, som er FNs spesialutsending for trosfrihet utenfor EU, sier at utdanning er det mest kraftfulle virkemidlet for sosial endring.

– Jeg gratulerer NORFORB for et høyst nødvendig initiativ for å adressere vanlige misforståelser om tros- og livssynsfriheten. Jeg vil spre kunnskap om denne læringsplattformen overalt der jeg reiser, lovet Figel.

– I samfunn med store utfordringer for trosfriheten er det viktig å arbeide både nedenfra og ovenfra. Vi må bygge en politisk, juridisk og sosial kultur av tros- og livssynsfrihet. Vi i det nordiske nettverket ønsker å gjøre vårt, sier Lisa Winther. Hun er seniorrådgiver for menneskerettigheter i Stefanusalliansen, er sentral i NORFORB og deltok under lanseringen i Genève.

Svar skyldig

Katherine Cash fra NORFORB fortalte om et seminar i det samme FN-bygget for 18 måneder siden. Da spurte en parlamentariker hvor hun kan lære om trosfriheten.

– Ingen hadde svar. Offentlige tjenestemenn, journalister og det sivile samfunn har samme problemet, sa Cash. Den nye læringsplattformen har som mål å fylle dette kunnskapshullet, ved å tilby digital undervisning for å hjelpe sivilsamfunnet, trossamfunn, beslutningstagere og media til å fremme tros- og livssynsfrihet for alle, sa Cash.

Læringsplattformen er utviklet etter innspill og råd fra både sekulære og trosbaserte organisasjoner, så vel som fra internasjonale eksperter.

Plattformen har nå tilslutning fra over 40 assosierte partnere – fra sekulære til trosbaserte organisasjoner, nettverk, parlamentarikere til medieselskap.

Den norske delegasjonen i Geneve var medarrangører av møtet der lanseringen skjedde. UDs spesialrepresentant for tros- og livssynsfrihet og minoritetsvern, ambassadør Aud Marit Wiig, var til stede og uttrykte sin begeistring. NORFORB var under lanseringen representert av Stefanusalliansen, Svenska Missionsrådet, Dansk misjonsråd, Ekumeniska rådet i Finland og Finska misjonsselskapet.

Se introduksjonsfilm om prosjektet her.