Foto: NLM

Vår nye bistandsgeneral

Styret i Digni har ansatt Hjalmar Bø som generalsekretær i Digni, en leder med solid ledererfaring og gode faglige kunnskaper.

Hjalmar Bø har lang erfaring fra misjon og bistandsarbeid. Han har uterfaring fra Kina og de siste åtte årene har han ledet utenlandsavdelingen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Han har solid erfaring fra personal og endringsledelse.

Omfangsrikt arbeid

Det skjer mye spennende på bistandsfeltet. Våre nye SDGs er verdens verktøy til å gi flere mennesker muligheter til å få verdighet i egne liv. Digni er i en spennende tid. Våre 20 medlemsorganisasjoner gjør et formidabelt arbeid for å ta på alvor kirkenes ansvar for diakoni. Vi venter nå spent på svar fra Norad om vår søknad om midler de neste årene.

-Vi er veldig glade for å ha fått en kapasitet som Hjalmar Bø som vår nye generalsekretær, uttaler styreleder Dagrun Eriksen.

-Hans lange erfaring innen bistandsfeltet og solide ledererfaring gjør at vi nå er sterkt rustet i møte med bestemmende myndigheter, og til å forvalte det oppdraget vi har på vegne av våre medlemsorganisasjoner, sier Eriksen.

-Jeg synes det er veldig spennende og utfordrende å starte som ny generalsekretær i Digni, sier Hjalmar Bø. Han kjenner Digni godt fra før og gleder seg til å arbeide sammen med medlemsorganisasjonene for bidra til å fullføre formålet om å styrke menneskers rettigheter og redusere fattigdom.

Kjemper for sivilt samfunn

-Digni kjemper for det sivile samfunns plass i norsk politikk på bistandsområdet, fortsetter Bø.

-En av våre styrker er det folkelige engasjementet og den lange tilstedeværelsen misjonsorganisasjoner, våre lokale partnere og kirker har i mange land, understreker han.

Generalsekretæren tiltrer til sommeren. Inntil det fortsetter Elizabeth Laura Walmann som vår fungerende generalsekretær.