best

40 deltakere fra 4 land delte erfaringer

Under årets Nettverksmøte i Cochabamba i Bolivia 9.–11. november, var det i alt 40 deltakere. Hovedtemaet var hvilken rolle kristne organisasjoner har i utviklingen av det sivile samfunnet. Her holdt alle prosjektene en presentasjon der de delte sine erfaringer og utfordringer. Kommunikasjon, både internt i organisasjonene og utad, sto også på agendaen, sammen med det å lage baseline, indikatorer og å rapportere på Dignis nye resultatrammeverk for neste samarbeidsperiode med Norad.

Latin-Amerika er det minste kontinentet i Digni-sammenheng. Det er medlemsorganisasjonene Misjonsalliansen, Pinsemisjonen, Norsk Luthersk Misjonssamband og Misjonskirken som arbeider der i til sammen 6 prosjekter. Prosjektene ligger i Ecuador, Colombia, Peru og Bolivia.

Det kommende året vil Digni holde Nettverksmøte for det fransktalende Afrika, samt Nepal og Thailand.