Kjersti

Skal sikre at pengene kommer frem

Når man skal hjelpe folk ut av fattigdom, er det viktig å sørge for kvalitet i alle ledd av forvaltningen. Dette innebærer å sikre at midlene blir brukt på best mulig måte og at de ikke havner i feil hender. Digni har lenge jobbet målrettet med antikorrupsjonsarbeid i tråd med norske myndigheters nulltoleransepolitikk. En ny controller skal videreføre og styrke det viktige arbeidet som er gjort på forebygging, avdekking og håndtering av økonomiske misligheter.

Gode medlemsorganisasjoner

Den nyansatte controlleren, Kjersti Borud Andersen (51), erstatter Astrid Vaaler Lundstrøm som var seniorkonsulent for økonomi og administrasjon. Kjersti har tidligere jobbet som controller i Kirkens Nødhjelp. Her var hun i åtte år, og var blant annet aktiv i flere globale, kirkelige nettverk. Etter dette har hun jobbet med økonomi og administrasjon i det det private næringslivet.

–Hvorfor valgte du å begynne i Digni?

–Det er utrolig gode medlemsorganisasjoner med solide prosjekter og lang lokal forankring. Det er viktig å ta vare på denne erfaringen. Det å arbeide med antikorrupsjon er nødvendig for å møte kravene og dermed opprettholde prosjektene, mener Kjersti.

–Hva føler du når du tenker på korrupsjon?

–Misbruk av midler og tillit. Det er en ukultur som er veldig destruktiv – som ødelegger både lokalsamfunn og organisasjoner. Digni forvalter en stor rammeavtale fra Norad og det er viktig å sørge for at pengene når frem dit de skal og at det er de aller fattigste som får hjelp, sier den nyansatte controlleren.

Forebygging viktigst

–Er du Dignis nye Eva Joly? Burde man frykte deg?

–Nei på ingen måte, smiler Kjersti.

–Jeg er en diplomatisk og fleksibel person, men avdekker man noe, så må man ta det hele veien. Korrupsjon er korrupsjon, mislighold er mislighold.

Kjersti mener at forebyggende antikorrupsjonsarbeid er det viktigste, og hun vil derfor ha fokus på kompetansebygging hos partnerorganisasjonene der det er behov.

–Det er viktig å ha fokus på hvordan vi kan bistå dem slik at de oppfyller kravene, sier Kjersti

Hun er glad i å reise, og har studert ett år i Australia, ett år i Italia og fem år i USA. I voksen alder bodde hun tre år i Frankrike sammen med mann og tre barn. Hun er veldig glad i Frankrike og reiser ofte til sitt favorittsted utenfor den lille byen Grasse like nord for Cannes, der hun har mange venner. Ellers brukes fritiden på to hunder, matlaging og yoga. Vi i Digni gleder oss til å bli mer kjent med Kjersti, velkommen til oss!