Olivier

Kritikkverdig fremferd i afrikanske land

«Heineken – den nye kolonimakten?» var temaet da FORUT og Fellesrådet for Afrika inviterte til debatt på Kulturhuset i Oslo onsdag denne uken. Den nederlanske gravejournalisten og forfatteren Olivier van Breemen presenterte funnene fra tre års research på ølselskapet Heinekens fremferd i 11 afrikanske land. Journalisten har intervjuet over 300 kilder.

Denne skolen i Nigeria er sponset av datterselskapet til Heineken, og ølmerket er derfor malt på skolebygningen. Bildet er tatt av Olivier van Breemen.

–Jeg fant eksempler på at ølreklamer var malt på barneskoler, busser, politistasjoner og apoteker. Heineken ville aldri sluppet unna med en slik markedsføringstrategi i vesten, mener Breemen.

Fri markedsføring

Han mener at selskapet utnytter mulighetene som byr seg i et marked som praktisk talt er uregulert fra myndighetenes side.

–Ved at det er så få begrensninger på markedsføringen, unngår man prosedyrer som ville ha kostet både tid og penger, og profitten blir dermed høyere, sier han.

Breemen har observert at selskapet fra hans eget hjemland i mange tilfeller har afrikanske datterselskaper. På denne måten får de høy profitt på grunn av lave lønninger og liten konkurranse i markedet, i tillegg til velvilje fordi produktet blir sett på som lokalt.

–I gjennomsnitt profiterer Heineken 50 prosent høyere på produktene som selges i afrikanske land enn i resten av verden. I praksis er det bare 3 store selskaper på hele kontinentet, forteller gravejournalisten.

Breemens bok er foreløpig bare gitt ut på nederlandsk, men den kommer på engelsk og fransk i løpet av året.

Selvmotsigelse

Statens Pensjonsfond har investert 5 milliarder kroner i Heineken. Dette er en av grunnene til at organisasjonen FORUT har startet en kampanje for å forsøke på få Statens Pensjonsfond til å trekke seg ut av alkoholindustrien.

Breemen har observert at flaskene i mange afrikanske land er større og inneholder mer sukker, slik at det blir lettere å drikke store mengder.

–Vi mener det er uetisk og uforsvarlig at våre framtidige generasjoners velferd skal baseres på et produkt som ødelegger menneskers liv. Det er en selvmotsigelse at Norge gjennom Verdens Helseorganisasjon gir støtte til arbeidet for bedre alkoholpolitiske reguleringer globalt og i sør, og samtidig gjennom sine investeringer i alkoholindustrien støtter industriens sabotasje av dette arbeidet og en markedsføringspraksis vi aldri hadde godtatt i Norge, sier generalsekretær Morten Lønstad i FORUT.

Digni har signert på FORUTs opprop og oppfordrer også andre organisasjoner til å ta avstand fra Statens Pensjonsfonds investeringer i oljeindustrien.