bilde-til-nettsiden-var-gronn

Stor grad av egenfinansiering

Norad-direktør Jon Lomøy sa til Bistandsaktuelt tidligere denne uken at sivilsamfunnsorganisasjonene er «for avhengige av norsk statlig støtte og at de bør skaffe seg flere økonomiske bein å stå på». Digni og NORMES medlemsstatistikk som lanseres denne uken, viser at det motsatte er tilfelle for deres medlemsorganisasjoner.

–Medlemsorganisasjonene våre har veldig høy grad av egenfinansiering, og samler inn 55 prosent av midlene som brukes på diakonalt arbeid i utlandet, forteller daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME), Anne Lise Søvde Valle.

60 prosent diakoni
Mens paraplyen NORME jobber med misjon og menighetsbygging, har paraplyen Digni bistand/diakoni som sitt arbeidsfelt. 17 av de totalt 45 organisasjonene i Digni og NORME er medlem begge steder. Digni forvalter rundt 168 millioner kroner fra Norad årlig. For disse midlene er det et krav om 10 prosents egenfinansiering og at det brukes på diakoni –og ikke menighetsbyggende arbeid.

Selv om staten støtter den diakonale delen, har ikke misjonsorganisasjonene latt det bli en hvilepute. I 2015 brukte medlemsorganisasjonene 626 millioner kroner i utlandet. Av disse gikk 40 prosent til menighetsbyggende arbeid, mens 60 prosent gikk til bistand/diakoni. 458 millioner av disse var samlet inn av organisasjonene selv, mens 168 millioner var offentlig støtte. Dette vil si at organisasjonene samlet inn 204 millioner kroner selv til diakoni og bistandsarbeid.

–Dette viser at nestekjærlighet og budskapet om å hjelpe de mest sårbare til verdige liv blir tatt på alvor og satt ut i praksis i kristent arbeid. Vi opplever et stort engasjement for dette, både blant Digni og NORMES medlemsorganisasjoner, sier generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik.

Finansieringskrav til partnere
Misjonsalliansen er medlem både i Digni og NORME. De mener at man skal være stolte av 55 prosents egenfinansiering for diakonalt arbeid.

Misjonsalliansens Andreas Andersen forteller at høy egenfinansieringsgrad gjør prosjektene mindre sårbare.
Misjonsalliansens Andreas Andersen forteller at høy egenfinansieringsgrad er viktig for kontinuiteten på prosjektene.

–Det er et svært positivt trekk ved den type organisasjoner som vi representerer, og reflekterer det sterke diakonale engasjementet hos grasrota i misjonsnorge, sier generalsekretær Andreas Andersen i Misjonsalliansen.

I 2017 er den budsjettmessige fordelingen i Misjonsalliansen 16 prosent til menighetsbyggende arbeid og 84 prosent til diakonale prosjekter. Selv om de var den største mottakeren av statlig Digni-støtte i 2015 med 37,9 millioner kroner, har organisasjonen et prinsipp om at statlige midler skal utgjøre maksimalt 40 prosent av inntektene deres.

– Misjonsalliansen har alltid lagt vekt på å ha høy grad av egenfinansiering i diakonale prosjekter fordi nettopp diakonien er grunnbjelken i alt vårt arbeid. Egenfinansiering er dessuten et prinsipp vi også anvender og viderefører overfor våre partnere i sør. Vi mener det er avgjørende for bærekraft at lokalsamfunn selv bidrar til finansieringen av de prosessene vi støtter dem i, sier Andersen.

Økte gaveinntekter
Han forteller at stor grad av egenfinansiering også har andre fordeler.

–Langsiktighet og forutsigbarhet er et bærende prinsipp for god utvikling. Når egenandelen er høy, blir sårbarheten for svingningene i bistandsbudsjettene tilsvarende mindre.

Digni og NORMES medlemsorganisasjoner samlet inn 1,6 milliarder kroner i gaver i 2015. Det er en 8 prosents økning fra 2014. De to paraplyorganisasjonene representerer 300-350 000 medlemmer og støttespillere som gir gjennomsnittlig i overkant av 5000 kroner hver årlig.

–Det er en gledelig utvikling med en økning på 8 prosent, sier daglig leder i NORME, Anne Lise Søvde Valle.

Les medlemsstatistikken her.