Representanter for Digni, ADRA, Strømmestiftelsen og Caritas besøkte tre ulike yrkesfagskoler i Myanmar for å inspireres til å komme opp med en felles utdanningsmodell. Foto: Miriam Hagen

Bredt samarbeid om yrkesfag

-Samarbeid er nøkkelen for å få til ting, slår Dignis generalsekretær, Jørn Lemvik, fast.

Da det ble kjent at Norad deler ut en halv milliard kroner over de neste fem årene, ble de fire organisasjonene enige om å samarbeide for å komme med en sterk søknad om midler til yrkesfagutdanning.

-Jeg har vært frustrert over forvaltningens krav om landkonsentrasjon. Det kan virke som om det forutsettes at man jobber nesten alene i ett land, men det er ofte mange andre som jobber der. Vi ønsker å finne sammen og styrke samarbeidet slik at vi kan få til mer, derfor ønsker Digni et slikt samarbeid, sier Lemvik.

Møtepunkt i Myanmar

Digni, ADRA, Strømmestiftelsen og Caritas møttes til en workshop i Myanmar 12.-16. september i år. Både representanter fra Norge og prosjektledere fra partnerorganisasjoner i Asia, var til stede for å kartlegge hvilket arbeid som drives og hvor det er behov for å sette inn en ekstra innsats. Det ble også tid til tre besøk på yrkesfagskoler i Myanmar.

-Det var utrolig inspirerende å besøke japanske Association for Aid and Relief sin yrkesskole for funksjonshemmede barn. Vi fikk se inkludering i praksis ved hjelp av ganske enkle midler. I frisøravdelingen så vi for eksempel hvordan en ung gutt som hadde mistet begge benene mestret hårklipp på en kunde ved hjelp av en spesiallaget stol som han kunne bevege seg rundt med. Hørselshemmede jenter lærte å produsere klær på elektriske symaskiner instruert av læreren på tegnspråk, forteller generalsekretær Birgit Philipsen i ADRA Norge.

“Vi ønsker å finne sammen og styrke samarbeidet slik at vi kan få til mer.”

Felles modell

De fire organisasjonene drøftet muligheten for å komme opp med en felles modell for utforming av yrkesfagskoler, der man vektlegger kontakt med lokale bedrifter for å sikre sysselsetting etter endt utdannelse.

-Presentasjoner og diskusjoner viste tydelig at det er sammenfallende interesser og et stort potensial for samarbeid mellom virksomheter som trenger kvalifiserte medarbeidere og sivilsamfunnsorganisasjonene som arbeider for retten for alle, også de mest sårbare unge, til utdanning og arbeid. Deltakerlisten inkluderte offentlige embetsmenn som klart uttrykte regjeringens ønske om jobbskaping og økonomisk vekst. De viste begeistring for et slikt samarbeid, sier Philipsen.

 Flere av organisasjonene uttalte at de har stor tro på Norads satsing på yrkesfag, og i dette lå også en erkjennelse av at det har vært for sterkt fokus på akademisk utdanning i utviklingsarbeidet.

-I mange tilfeller har vi utdannet folk til arbeidsledighet, sa Lemvik under workshopen. Han mener yrkesfaglig utdanning er et riktig satsningsområde av Norad, fordi det er kort vei til et inntektsskapende arbeid, og etterspørselen i disse yrkene er høyere enn etterspørselen etter akademikere i mange av landene Digni jobber i.

Veien videre

Organisasjonene skal møtes igjen 28. september og bestemme seg for om de skal skrive en felles søknad til Norad. Den må i så fall være ferdigskrevet 1. november i år.

-Vi satser på å få til noen gode skisser. Det er veldig bra hvis vi fire organisasjonene kan arbeide sammen, for det vi representerer er unikt, sier Lemvik.

Også Philipsen i ADRA har stor tro på at dette trosbaserte firkløveret kan jobbe godt sammen.

-Opplevelsen i Yangon bekreftet at samarbeid er veien fremover og at organisasjonenes brede nettverk er en viktig faktor i arbeidet for utdanning, arbeid og muligheter for alle.