Digni sikrer ekstra utdanningsmillioner

Digni er en paraplyorganisasjon for bistandsarbeidet til 19 norske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Organisasjonen har en avtale med Norad som sikrer om lag 160 millioner kroner i året frem til 2017. Pengene fordeles fra Digni videre til organisasjonenes arbeid ute.

– Vi er glade

Nå har Digni sikret seg 8.3 millioner ekstra for 2015. Digni er dermed den frivillige organisasjonen i Norge med løpende avtale som har fått størst økning i sitt tilskudd for 2015.

– Vi er glade for at Norad ser det vi opplever hver dag: Kirkene når frem til den minste landsby. Arbeidet med misjonsorganisasjonene og kirkesamfunn gir gode og motiverende resultater i sør, sier Jørn Lemvik, generalsekretær i Digni.

Satser på utdanning

Generalsekretær Jørn Lemvik i Digni er glad for støtteveksten.

Veksten i støtte er øremerket til utdanningsfeltet, som er regjeringens satsningsområde.

– Dignis medlemmer har lang erfaring med skole og utdanning. Våre organisasjoner har jobbet med utdanning siden før Norad eller bistandsfaget fantes. Du kan for eksempel se til Afrika: Mye av skolesystemet som finnes på kontinentet i dag, ble i sin tid startet av kirkene.

Ekstrastøtten skal brukes til prosjekter for å fremme kvalitet i utdanningen, samt bedret yrkesutdanning.

– 90 prosent av verdens barn går i dag på skolen, men ifølge UNESCO lærer 1 av 3 elever ingenting. Derfor er det veldig viktig å sikre kvaliteten i skolene. Samtidig er det også mange som utdannes til akademikere, mens det ikke nødvendigvis er det som trengs. Yrkesskolene har hatt lav status i utviklingsarbeidet. Vi ser viktigheten av dette arbeidet og vil med disse midlene løfte det frem, sier Lemvik.

Gode resultater

Til Norad.no sier direktør for avdeling for sivilt samfunn i Norad, Svein Bæra, at gode resultater har vært styrende i fordelingen av støtte.

– Det er resultatene organisasjonene oppnår som teller mest når vi beslutter om støtten økes eller reduseres. Dersom dokumenterte resultater uteblir over tid vil støtten vurderes utfaset, slår Bæra fast.