15399965335_db6ab03229_o

– Vi har en revisjonsstyrt bistand

I en serie artikler har Aftenposten satt søkelyset på fenomenet med utstrakt brukt av eksterne konsulenter og revisjoner i bistanden. Den aktuelle saken har dreid seg om Somalia, hvor revisorene har fakturert like mye som den bistanden som faktisk har tilfalt målgruppen. Nå ønsker politikerne oppgjør med virkemidlene. Men i følge Digni-sjef Jørn Lemvik har de seg selv å takke.

– For å sikre kontroll med bistanden og unngå korrupsjon brukes enorme summer på revisjoner og konsulenthonorarene det medfører. Uten sikringen er politikere, forvaltning og bistandsaktører redd for å bli hengt ut i mediene, uttaler Lemvik til Aftenposten.

Lemvik mener at bistandssystemet gjennomsyres av en frykt for å gjøre noe feil.

– Man er blitt for redd for å gjøre feil, slik at en heller ikke forsøker nye ting. Frykten for å gjøre feil, blir disse konsulentenes levebrød, sier Lemvik videre til Aftenposten.

Lemvik advarer også mot en overdrevet tro på effekten av eksterne revisjoner.

– Rapporter viser at kun 5-10 prosent av korrupsjonssaker avdekkes gjennom ekstern revisjon. Det meste avdekkes gjennom varsling og intern kontroll.

Vi bruker enorme summer på revisjon som burde ha kommet de som skal ha bistanden til gode.